Trang Điều Dưỡng

Tiến trình chăm sóc CATHETER có thể làm giảm nhiễm trùng huyết.

Tiến trình chăm sóc CATHETER có thể làm giảm nhiễm trùng huyết.

Chăm sóc catheter về phương diện rửa tay có thể làm giảm một cách rõ rệt tỉ lệ nhiễm trùng huyết;có liên quan đên catheter ( CRBSIs: Catheter-related bloodstream infections), theo 1 kết quả nghiên cứu đoàn hệ tiền cứu đã được báo cáo vào 29 tháng 5 trên ấn bản Online thứ nhất của Critical Care.

Khuyến cáo khi dùng găngKhuyến cáo khi dùng găng

 

        - Găng không thay thế được cho sự cần thiết của rửa tay.

        - Mang găng tay được khuyên nên dùng trong những trường hợp tiếp xúc với máu hoặc những chất có khả năng lây nhiễm.

Rửa tay phẩu thuậtRửa tay phẩu thuật

 

        - Trước khi bắt đầu chuẩn bị bàn tay phẫu thuật, tháo bỏ nữ trang. Móng nhân tạo thì không được dùng.

        - Bồn rửa tay được thiết kế để tránh văng nước.

Thành Viên Đăng nhập