Trang Điều Dưỡng

Tắm cho sơ sinh

Tắm cho sơ sinh

1.Chỉ định
Tất cả các sơ sinh khỏe mạnh, đủ tháng, sau đẻ 24 giờ, đều phải được tắm mỗi ngày một lần.

Thành Viên Đăng nhập