QUY TRÌNH THỞ OXY QUA CANULA CHO NGƯỜI BỆNH

 

 

     I.      MỤC ĐÍCH:

          Cung cấp đầy đủ Oxy cho người bệnh trong các trường hợp người bệnh bị thiếu Oxy do nhiều nguyên nhân khác nhau.

 

     II.      NGUYÊN TẮC AN TOÀN:

               - Phòng cháy nổ

               - Tránh nhiễm khuẩn

               - Tránh khô đường hô hấp

               - Điều chỉnh lưu lượng Oxy chính xác theo đúng chỉ định.

 

     III.      DỤNG CỤ:

               - Dây Oxy 2 nhánh + hệ thống dây nối.

               - Bình Oxy, áp lực kế, lưu lượng kế.

               - Núm Oxy, bình làm ẩm đựng nước cất vô khuẩn.

               - Tăm bông và chén nước chín làm vệ sinh mũi.

 

     IV.      CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:

               - Điều dưỡng đội mũ, mang khẩu trang, rửa tay.

               - Chuẩn bị dụng cụ, đưa dụng cụ đến bên giường bệnh

               - Nhận định người bệnh

               - Hướng dẫn giải thích cho người bệnh, người nhà.

               - Để người bệnh ở tư thế thích hợp

               - Nới rộng, quần áo.

               - Vệ sinh mũi – để đầu nghiêng một bên và hút đàm dãi (nếu có)

               - Gắn hệ thống dây nối vào bình Oxy và dây Oxy 2 nhánh,

               - Mở khóa điều chỉnh lưu lượng Oxy theo y lệnh – thử ống

               - Đưa dây Oxy 2 nhánh vào 2 lỗ mũi người bệnh.

               - Cố định dây Oxy 2 nhánh bằng cách vòng qua tai lên đỉnh đầu hoặc xuống dưới cằm người bệnh.

               - Theo dõi nhịp thở, da niêm, Sp02 người bệnh liên tục trong khi thở Oxy (dặn người bệnh – người nhà không được tự ý vặn chỉnh lưu lượng kế hay rút dây).

               - Cho bệnh nhân nằm thoải mái

               - Thu dọn dụng cụ – rửa tay.

               - Ghi vào phiếu theo dõi điều dưỡng.

 

     V.      ĐÁNH GIÁ, GHI HỒ SƠ VÀ BÁO CÁO:

               - Đánh giá tình trạng người bệnh trước – trong – sau khi cho thở Oxy.

               - Theo dõi, ghi tình trạng người bệnh, M-T0-HA-NT, lưu lượng Oxy, Sp02

               - Theo dõi phát hiện các dấu hiệu bất thường, báo Bác sỹ để xử trí kịp thời.

 

     VI.      HƯỚNG DẪN NGƯỜI BỆNH VÀ THÂN NHÂN:

               - Hướng dẫn người bệnh, thân nhân không sử dụng lửa phòng tránh cháy nổ.

               - Động viên người bệnh uống nước (nếu tỉnh) để tránh khô đường hô hấp.

 

 

 BẢNG KIỂM

 

 

STT NỘI DUNG Không
1 Kiểm tra lại dụng cụ và hệ thống Oxy    
2 Hướng dẫn giải thích cho người bệnh hoặc thân nhân    
3 Để tư thế thích hợp    
4 Nới rộng quần áo    
5 Vệ sinh mũi    
6 Để đầu nghiêng một bên – hút đàm dãi (nếu có)    
7 Nối hệ thống dây dẫn vào bình và dây Oxy 2 nhánh    
8 Mở khóa điều chỉnh lưu lượng Oxy theo y lệnh    
9 Thử ống – đưa 2 nhánh 0xy vào 2 lỗ mũi người bệnh.    
10 Cố định dây 0xy 2 nhánh    
11 Theo dõi bệnh nhân trong khi thở 0xy    
12 Rút ống, khóa bình Oxy cho bệnh nhân nằm thoải mái    
13 Thu dọn dụng cụ – rửa tay    
14 Ghi vào phiếu theo dõi điều dưỡng.    

 

 

 

 

                                                                                                            Phòng Ðiều Dưỡng

Các tin đã đăng

Các tin đã đăng