Phòng Công Tác Xã Hội

I-    LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI BV LÊ LỢI.

- Bệnh viện Lê Lợi - Vũng Tàu hình thành và hoạt động từ năm 1939 đến nay. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, đến nay bệnh viện hoạt động với công suất 420 giường bệnh, có hơn 500 cán bộ, đã chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Nhu cầu Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh là rất lớn, hỗ trợ nhân viên y tế trong quá trình làm việc, làm cầu nối giữa bệnh nhân và nhân viên y tế, hỗ trợ giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tuy vậy, cho đến nay bệnh viện vẫn chưa xây dựng một đội ngũ làm công tác xã hội. Với mong muốn của Ban Giám đốc là sẽ đẩy hình ảnh của bệnh viện Lê Lợi đi xa hơn trong chuyên môn lẫn tác phong hành chính, phong cách phục vụ, thì việc làm hài lòng khách hàng là điều ưu tiên của bệnh viện. Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Lê Lợi ra đời cũng từ mục tiêu đó.
- Đồng thời thực hiện theo thông tư Số: 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/1015 của Bộ Y Tế quy định về nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện. Bệnh viện Lê Lợi ra quyết định thành lập tổ công tác xã hội, tiến tới thành lập phòng công tác xã hội trực thuộc Ban Giám đốc. Phòng đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2015.

II-   CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:
- Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa khám bệnh.
- Tổ chức hỏi thăm người bệnh và người nhà người bệnh để năm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý, xã hội và tổ chức thực hiện.
- Hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động công tác xã hội cho người bệnh là nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia đình, bạo lực giới, tai nạn, thảm họa nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh: hỗ trợ về tâm lý, xã hội, tư vấn về pháp lý, giám định pháp y, pháp y tâm thần và các dịch vụ phù hợp khác.
- Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh.
- Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chỉ định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện.
- Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của bệnh viện.
2. Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật:
- Thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
- Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
- Xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo.
- Cập nhật và tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, hoạt động của bệnh viện cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh.
- Tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, hòm thư góp ý của bệnh viện.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp cho nhân viên y tế và người bệnh.
3. Vận động tiếp nhận tài trợ:
- Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.
4. Hỗ trợ nhân viên y tế:
- Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị.
- Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.
5. Đào tạo, bồi dưỡng:
- Tham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội.
- Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên bệnh viện; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về y tế cho người làm việc về công tác xã hội.
6. Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện.
7. Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng.

III-   LIÊN HỆ

- Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Lê Lợi, số 22 đường Lê Lợi - thành phố Vũng Tàu - tỉnh BR-VT.
- Mail: . ĐT nội bộ 117.
- Liên hệ trực tiếp:
+ Bs Nguyễn Hữu Dũng.
+ CN. Hoàng Thị Hồng Lý.

Các tin đã đăng

Các tin đã đăng