Metformincó thể làm giảm nguy cơ phát triển ung thư miệng


SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

BỆNH VIỆN LÊ LỢI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 882 /BV-KD

Vũng Tàu, ngày   17    tháng  12  năm 2012

THÔNG TIN THUỐC

 
 

 

METFORMIN CÓ THỂ LÀM GIẢM NGUY CƠ

PHÁT TRIỂN UNG THƯ MIỆNG.

 

            Các kết quả mới được công bố trên tờ Cancer Prevention Research, một tạp chí của Hội Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ, cho thấy metformin có thể bảo vệ chống ung thư miệng.

Giáo sư J.Silvio Gutkind, trưởng chi nhánh Ung thư miệng và họng của Viện Nghiên cứu Răng miệng và sọ mặt quốc gia thuộc Viện Sức khỏe Quốc gia, và cộng sự đã gây những tổn thương tiền ung thư trên chuột thí nghiệm và tìm hiểu tác động của metformin lên sự tiến triển của tổn thương này thành ung thư miệng.

Gutkind nói: “Chúng tôi thấy hoạt động mạnh chống mTORC1 (mammalian target of rapamycin complex 1), yếu tố mà chúng ta biết góp phần gây ung thư miệng, vì vậy đây là thông tin tiền lâm sàng mạnh mẽ rằng có hiệu quả bảo vệ”.

Metformin là liệu pháp điều trị được sử dụng rộng rãi nhất cho bệnh nhân đái tháo đường type II, và các nhà khoa học bắt đầu nhận thấy xu hướng giảm ung thư ở một số cơ quan.

Gutkind và cộng sự thấy rằng dùng metformin làm giảm kích cỡ và số lượng các tổn thương u miệng do chất gây ung thư ở chuột và giảm rỏ rệt sự phát triển ung thư biểu mô tế bào vảy, khoảng 70-90%.

Họ thấy rằng metformin đã ức chế chức năng mTORC1 trong lớp đáy của các tiền ung thư miệng và ngăn ngừa sự phát triển tự phát của chúng thành ung thư biểu mô tế bào vảy đầu và cổ.

Gutkind nói: “Chúng tôi đã thấy rõ tác dụng trực tiếp lên các tổn thương tiền ung thư”.

Tuyết Mai (Theo ScienceDaily ngày 31 tháng 3 năm 2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Nơi nhận:

-  Ban Giám đốc (để biết);

-   Các Khoa, Phòng, NTBV (để biết);

-   Trang Web bệnh viện: mục thông tin thuốc;

-   Lưu: KD.


GIÁM ĐỐC