Khoa Khám bệnh cấp cứu

Trưởng Khoa: BS Nguyễn Đức Cương

Điều dưỡng trưởng: ĐD Trần Minh Mẫn

Các tin đã đăng

Các tin đã đăng