Ban Giám Đốc

BAN GIÁM ÐỐC
Giám Ðốc
BS  CKII Trần Văn Bảy
 
Phó Giám Ðốc
BS CKII Nguyễn Đình Tuấn
TRƯỞNG PHÒNG

TP HC-TC
Thạc Sỹ. Hồ Ðức Tương

PTP.Kế Hoạch Tổng Hợp
BS CKI Đoàn Văn Tuấn
TP Trang Thiết Bị Y Tế
CN. Nguyễn Mạnh Hùng
TP Ðiều Dưỡng
CN. Võ Thành Sơn

Kế Toán Trưởng BV
CN. Nguyễn Văn Bôn

Phó Trưởng Khoa Dược
DS.ÐH Vũ Viết Phúc
KHỐI LÂM SÀNG NỘI
PTK Chống Nhiễm Khuẩn
CKI.ĐD Trần Thị Lệ Hà
TK Hồi Sức TC - CÐ
Thạc Sỹ: Vũ Phương Nga
Trưởng Khoa Nội
BS CKI Lê Quốc Bàn
 
 
 
 
TK. Khoa Khám bệnh
Thạc Sỹ: Trần Thiện Trường
PT Khoa Dinh Dưỡng
CN Lương Thị Trang
Trưởng Khoa Nhi
BS.CKI Lê Kim Xuyến
 
TK Ðông Y
BS  CKI Nguyễn Trường Sơn
PTK Khoa Cấp Cứu
BS  CKI Nguyễn Văn Lê
 
KHỐI LÂM SÀNG NGOẠI - SẢN - LCK
    
    

Trưởng Khoa Ngoại
   
BS  CKII Nguyễn Văn Bình   
PTK Sản   
BS CKI Hoàng Phước Ba   
    
    
TK Liên Chuyên Khoa   
BS  CKI Lê Văn Hùng   
TK Phẩu Thuật GM - HS   
BS CKI Nguyễn Hữu Thọ   
 
KHỐI CẬN LÂM SÀNG
  
   
PTK Xét Nghiệm

 BS  Nguyễn Xuân Nam  

PTK Chẩn Ðoán Hình Ảnh

 BS CKI Nguyễn Thanh Xuân   

Các tin đã đăng

Các tin đã đăng