CS tóc

Lưu ý khi dùng hóa chất cho tóc

Lưu ý khi dùng hóa chất cho tóc

1. Khi duỗi tóc, uốn tóc: Khi thuốc duỗi tác dụng vào tóc sẽ phá bỏ mối liên kết tự nhiên của sợi tóc. Ngoài ra, duỗi tóc có sử dụng kẹp điện, nhiệt độ từ dụng cụ này sẽ làm sợi tóc giảm độ ẩm, khô hơn, các sắc tố tự nhiên của sợi tóc bị giảm, tóc không thể đen tự nhiên mà có hướng sáng hơn.