Sơ đồ tổ chức

Ban Giám Đốc

Đảng bộ bộ phận Bệnh viện Lê Lợi

Công Đoàn Cơ sở BV Lê Lợi