Thông báo đình chỉ lưu hành thhuốc Cefixime for oral suspension USP 100mg

      Bệnh viện Lê Lợi

Hội đồng thuốc & điều trị

  Đơn vị Thông tin thuốc

 
THÔNG BÁO
 


CV số 23/TB-YT


Đình chỉ lưu hành

1.Thuốc Cefixime for oral suspension USP 100mg

Lô SX: CF21, HD: 08-07-2011

SĐK: VN-3734-07

Nhà SX: Công ty Clesstra Healthcare Pvt. Ltd India.

Nhập khẩu: Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex

Lý do đình chỉ: Không đạt TCCL về hàm lượng.

 

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 02 năm 2010
 
Hội đồng thuốc & điều trị    
Đơn vị Thông tin thuốc