- Từ 1/10/2012 Bệnh viện Lê Lợi thực hiện áp dụng bảng giá mới theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 10/09/2012.

Vui lòng xem file đính kèm tại đây: Tại đây