QUI TRÌNH TRUYỀN TĨNH MẠCH

 

 

     I.      MỤC ĐÍCH :

               -     Hồi phục lại khối lượng tuần hoàn khi người bệnh bị mất nước, mất máu (xuất huyết, bỏng và tiêu chảy mất nước …)

               -     Giải độc, lợi tiểu.

               -     Nuôi dưỡng người bệnh (khi NB không ăn uống được)

               -     Đưa thuốc vào để điều trị bệnh.

 

     II.      CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

          1. Chỉ định:

               -     Xuất huyết, tiêu chảy mất nước, bỏng, trước mổ, sau mổ.

               -     Theo chỉ định điều trị.

          2. Chống chỉ định:

               -     Phù phổi cấp

               -     Bệnh tim nặng.

 

     III.      CHUẨN BỊ : 

          1. Người bệnh:

               -     Giải thích và thông báo cho người bệnh và gia đình biết công việc làm giúp NB yên tâm.

               -     Cho người bệnh đại tiểu tiện trước khi truyền.

               -     Đo dấu hiệu sinh tồn (M-T0-NT-HA)

          2. Dụng cụ:

               -     Dịch truyền theo y lệnh.

               -     Thuốc (nếu có)

               -     Khay vô khuẩn.

               -     Kìm Kocher.

               -     Bơm, kim tiêm 5ml, 10ml vô khuẩn.

               -     Gạc miếng vô khuẩn.

               -     Bộ dây truyền dịch.

               -     Khay quả đậu (đuổi không khí)

               -     Hộp gòn cồn

               -     Kéo, băng keo.

               -     Dây garrot

               -     Trụ treo dịch

               -     Hộp thuốc chống shock

               -     Găng tay.

 

     VI.      CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:

               -     Giải thích cho NB và gia đình, thông báo thuốc truyền, động viên NB.

               -     Điều dưỡng đội mũ, rửa tay, mang khẩu trang.

               -     Thực hiện 3 kiểm tra 5 đối chiếu.

               -     Kiểm tra dịch truyền, đặt quang treo chai dịch, sát khuẩn nút chai, pha thuốc (nếu cần).

               -     Cắm dây truyền vào chai, khóa lại, cắt băng dính.

               -     Treo chai lên trụ, đuổi khí, khóa dây truyền.

               -     Chọn tĩnh mạch (động viên NB)

               -     Mang găng, buộc dây garrot trên vùng truyền 3-5cm.

               -     Sát khuẩn vùng tiêm từ trong ra ngoài 2 lần, sát khuẩn tay ĐD.

               -     Căng da, cầm kim ngửa mũi vát chếch 30 độ luồn kim vào tĩnh mạch thấy máu trào ra, tháo dây garrot.

               -     Mở khóa cho dịch chảy, cố định kim và dây truyền, che kim bằng gạc vô khuẩn.

               -     Điều chỉnh tốc độ truyền theo y lệnh, ghi phiếu theo dõi truyền dịch.

               -     Theo dõi và phát hiện tai biến.

               -     Dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay.

               -     Truyền xong còn 10ml, rút kim, đặt gòn, dán lại (nếu cần)

               -     Giúp NB về tư thế thoải mái, hướng dẫn NB những điều cần biết, ghi phiếu theo dõi – chăm sóc.

 
 
 
 
 
BẢNG KIỂM
QUI TRÌNH TRUYỀN TĨNH MẠCH
 

STT CÁC BƯỚC KHÔNG
1 Báo, giải thích cho người bệnh.    
2 Mang khẩu trang, rửa tay    
3 Thực hiện 3 kiểm tra 5 đối chiếu    
4 Kiểm tra dịch truyền, đặt quang treo chai dịch, sát khuẩn nút chai    
5 Cắm dây truyền vào chai, khóa lại, cắt băng dính    
6 Treo chai lên trụ, đuổi khí, khóa dây truyền    
7 Chọn tĩnh mạch    
8 Mang găng, buộc dây garrot trên vùng truyền 3-5cm    
9 Sát khuẩn vùng tiêm từ trong ra ngoài 2 lần, sát khuẩn tay ĐD    
10 Căng da, cầm kim ngửa mũi vát chếch 30 độ luồn kim vào tĩnh mạch thấy máu trào ra, tháo dây garrot    
11 Mở khóa cho dịch chảy, cố định kim và dây truyền, che kim bằng gạc vô khuẩn    
12 Điều chỉnh tốc độ truyền theo y lệnh, ghi phiếu theo dõi truyền dịch    
13 Theo dõi và phát hiện tai biến    
14 Dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay    

 

 

 

                                                                                                            Phòng Ðiều Dưỡng

Các tin đã đăng

Các tin đã đăng