Qui trình tiếp nhận người bệnh trước mổ

QUI TRÌNH
Tiếp nhận người bệnh trước mổ
 

 I.MỤC ĐÍCH:

   - An toàn cho người bệnh trong phẫu thuật.

   - Kiểm soát hiệu quả công tác nhiễm khuẩn.

   - Người bệnh được chăm sóc toàn diện.

 II.CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:

     - Bước 1: KTVGM, ĐD tiếp nhận tại phòng chờ và nhận định tình trạng bệnh, lấy dấu sinh hiệu (nếu bệnh nhân trong tình trạng truỵ tim mạch phải cấp cứu ngay).

     - Bước 2: kiểm tra lại hồ sơ bệnh án, các thủ tục hành chính trước mổ và các giấy tờ liên quan, cận lâm sàng...

     - Bước 3: ký sổ nhận bệnh.

     - Bước 4: kiểm soát người bệnh trước mổ: móng tay, vệ sinh vùng phẫu thuật, tháo bỏ trang sức, tắm trước phẫu thuật (nếu mổ chương trình),… thay trang phục vô trùng cho người bệnh.

     - Bước 6: Nhân viên gây mê kiểm tra lại việc chuẩn bị người bệnh trước phẫu thuật; dán tên, tuổi và chẩn đoán của người bệnh ở cẳng tay.

     - Bước 7: ĐD và NV gây mê đưa người bệnh vào phòng mổ theo chỉ định phẫu thuật.