Qui trình tiếp đón người bệnh tại phòng cấp cứu

QUI TRÌNH
Tiếp đón người bệnh tại phòng cấp cứu
 

 I.MỤC ĐÍCH :

   - Cấp cứu người bệnh kịp thời có hiệu quả

   - Sẵn sàng đầy đủ phương tiện, nhân lực để cấp cứu người bệnh

 II.TIẾN HÀNH :

   - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện để phục vụ cấp cứu NB

   - Tiếp nhận ngay từ taxi, xích lô, xe máy, …đưa người bệnh vào giường

   - Mời thân nhân ra khỏi phòng

   - ĐD nhận định và báo bác sĩ cấp cứu ngay nếu NB nặng:

   + Hồi sức ngưng tim ngưng thở ( nếu có )

   + Thở oxy, nằm đầu cao nếu BN khó thở.

   + Nằm đầu thấp, lập đường truyền nếu BN có tụt huyết áp.

   + Cầm máu, cố định tạm thời xương gãy ( nếu có )

   - ĐD lấy dấu sinh hiệu.

   - ĐD thực hiện khẩn trương, chính xác các y lệnh của BS.

   - Hộ lý phụ giúp BS, ĐD chăm sóc, vận chuyển người bệnh, chịu trách nhiệm vệ sinh trật tự buồng bệnh

   - Trường hợp cần phải chuyển BN nặng làm X-quang, siêu âm,… : người bệnh được đảm bảo an toàn, ĐD hộ tống BN khi có chỉ định của BS .

   - Ghi chép hồ sơ : Tình trạng người bệnh, theo dõi và chăm sóc và thực hiện các y lệnh .

 

BẢNG KIỂM

 

STT
NỘI DUNG
KHÔNG
1
Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện để phục vụ cấp cứu    
2
Tiếp nhận ngay và sắp xếp chổ nằm cho người bệnh    
3
Mời thân nhân ra khỏi phòng    
4
ĐD lấy dấu hiệu sinh tồn, báo BS    
5
Cấp cứu ngay nếu BN nặng    
6
Hộ lý phụ giúp BS, ĐD chăm sóc, vận chuyển người bệnh, chịu trách nhiệm vệ sinh trật tự buồng bệnh    
7
ĐD thực hiện khẩn trương, chính xác các y lệnh của BS    
8
BN nặng cần phải làm X-quang, siêu âm,… : ĐD phải lấy dấu sinh hiệu của BN và hộ tống BN khi có chỉ định của BS    
9
Ghi chép hồ sơ