QUI TRÌNH TIÊM TĨNH MẠCH

 

 
     I.      MỤC ĐÍCH : Đưa thuốc điều trị vào cơ thể qua đường tĩnh mạch.
 

     II.     NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý : 

               - Áp dụng kỹ thuật vô khuẩn hoàn toàn

               - Mang găng vô trùng trong quá trình làm thủ thuật.

               - Bơm thuốc thật chậm

               - Áp dụng 3 kiểm tra, 5 đối chiếu chống nhầm lẫn thuốc men.

               - Dùng kim cỡ 21 – 23 dài 3cm (gắn liền với bơm tiêm Plastic).

               - Mỗi người bệnh đảm bảo có một ống chích thực hiện đúng nội dung tiêm an toàn của tổ chức y tế thế giới.

               - Xử lý rác đúng sau khi tiêm.

 

     III.      CHUẨN BỊ NGƯỜI BỆNH :

               - Thông báo và giải thích cho người bệnh công việc sắp làm.

               - Cho người bệnh nằm thoải mái.

               - Trẻ em, người bệnh không hợp tác phải có người phụ.

 

     IV.      DỤNG CỤ : 

               - Dụng cụ vô khuẩn:

                    + Bơm tiêm nhựa tương ứng với dung tích thuốc theo chỉ định, kim rút thuốc.

                    + Kìm Kocher, ống cắm kìm.

               - Thuốc: Thuốc tiêm theo chỉ định

               - Phiếu thuốc.

          Dụng cụ khác :

               - Hộp chống sốc

               - Bông cồn, gạc bẻ ống thuốc

               - Kẹp, găng tay vô trùng

               - Dây garrot

               - Hộp đựng vật sắc nhọn

               - Thùng rác vàng, thuøng rác xanh, thùng đựng vật sắc nhọn.

               - Xe tiêm 2 tầng

 

     V.      QUI TRÌNH KỸ THUẬT :

               - Rửa tay, đội nón, mang mask

               - Chuẩn bị dụng cụ

               - Chuẩn bị người bệnh

               - Thực hiện 5 đúng

               - Chọn bơm tiêm thích hợp. Lấy thuốc đọc nhãn lần I, xé giấy bao bơm tiêm, thay kim lấy thuốc.

               - Đẩy xe đến giường người bệnh, báo & giải thích cho người bệnh.

               - Sát trùng quanh cổ ống thuốc cắt sẵn, dùng gạc bẻ ống thuốc (hoặc sát trùng nút lọ thuốc), rút thuốc vào bơm tiêm sao cho mũi vát kim rút thuốc sát vào thành ống thuốc.

               - Đọc nhãn thuốc lần II, bỏ vỏ ống thuốc vào hộp đựng vật sắc nhọn.

               - Thay kim chích đặt lên khay.

               - Buộc dây garrot trên vùng định tiêm cách 5cm.

               - Mang găng vô trùng.

               - Dùng kẹp gắp gòn sát trùng da từ dưới lên 3 lần, đợi da khô.

               - Đuổi hết khí trong lòng bơm tiêm. Cầm bơm tiêm mũi vát lên trên.

               - Một tay căng da, mốt tay cầm bơm tiêm hướng mũi kim theo chiều tĩnh mạch, luồn kim vào tĩnh mạch.

               - Kiểm tra có máu trào vào bơm tiêm, mở dây garrot.

               - Bơm thuốc thật chậm và quan sát người bệnh.

               - Hết thuốc, căng da rút kim, sát trùng.

               - Bỏ bơm kim tiêm vào thùng sắc nhọn

               - Cho người bệnh nằm thoải mái – dặn dò những điều cần thiết.

               - Thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay.

               - Điều dưỡng, người bệnh ký tên vào phiếu sử dụng thuốc.

               - Ghi phiếu chăm sóc.

 
 
BẢNG KIỂM QUI TRÌNH TIÊM TĨNH MẠCH
 
 

STT NỘI DUNG Không
1 Rửa tay đội nón mang mask    
2 Chuẩn bị dụng cụ    
3 Chuẩn bị người bệnh    
4 Thực hiện 5 đúng    
5 Chọn bơm tiêm thích hợp, lấy thuốc đọc nhãn lần I    
6 Đẩy xe đến giường người bệnh, báo & giải thích    
7 Sát trùng bẻ ống thuốc, thay kim rút thuốc, lấy thuốc bơm tiêm. Thay kim    
8 Đọc nhãn lần II    
9 Buộc dây garrot, mang găng vô trùng    
10 Sát trùng da từ dưới lên 3 lần bằng kẹp bông gòn.    
11 Đuổi khí, cầm bơm tiêm mũi vát lên trên, luồn kim vào tĩnh mạch    
12 Kiểm tra có máu trào vào bơm tiêm, mở dây garrot    
13 Bơm thuốc chậm quan sát người bệnh    
14 Hết thuốc, căng da rút kim, sát trùng    
15 Bỏ bơm kim tiêm vào thùng sắc nhọn    
16 Cho người bệnh nằm lại thoải mái – dặn dò những điều cần thiết.    
17 Thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay    
18 Ghi phiếu chăm sóc ngày giờ thực hiện y lệnh    

 

 

 

                                                                                                            Phòng Ðiều Dưỡng

Các tin đã đăng

Các tin đã đăng