QUI TRÌNH TIÊM BẮP

 

 

 

     I.      MỤC ĐÍCH :      Đưa thuốc vào cơ thể người bệnh bằng cách tiêm bắp thịt.

     II.      CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

          1.      Chỉ định: NB không uống, không nuốt được, thuốc dễ bị phá hủy và biến chất bởi men tiêu hóa

          2.      Phụ thuộc vào tình trạng NB và y lệnh của BS.

     III.      CHUẨN BỊ:

          1.     Dụng cụ:

               -     Khay chữ nhật, khăn vô khuẩn

               -     Bơm kim tiêm thích hợp

               -     Kìm Kocher, ống cắm kìm

               -     Hộp gòn cồn

               -     Thuốc theo y lệnh

               -     Hộp thuốc chống choáng phản vệ

               -     Phiếu thuốc

               -     Thùng đựng vật sắc nhọn

               -     Thùng đựng rác thải

          2. Người bệnh:

               -     Thông báo và giải thích cho NB và gia đình biết việc sắp làm giúp NB yên tâm và hợp tác.

               -     Đặt NB ở tư thế thích hợp.

 

     IV.      CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:

               - Đội mũ, mang khẩu trang, rửa tay

               - Thực hiện 3 kiểm tra 5 đối chiếu.

               - Kiểm tra lại thuốc, sát khuẩn ống thuốc, dùng gòn hoặc gạc bẻ ống thuốc.

               - Chọn bơm kim tiêm thích hợp, xé bỏ bao và thay kim (nếu cần)

               - Pha thuốc (nếu có) và hút thuốc vào bơm tiêm số lượng đúng theo y lệnh (Kiểm tra thuốc)

               - Chọn vị trí tiêm bắp ở mông, đùi , vai

               - Sát khuẩn vùng da nơi tiêm theo chiếu xoắn ốc

               - Đuổi hết khí trong bơm tiêm

               - Căng da vùng tiêm, đâm kim qua da

               - Kiểm tra: Rút thử nòng bơm tiêm xem có máu không.

               - Thực hiện đâm và rút kim nhanh, bơm thuốc chậm.

               - Quan sát sắc mặt người bệnh trong khi tiêm

               - Hết thuốc rút kim, dùng gòn cồn ấn giữ nơi tiêm 10 giây

               - Để nguyên bơm kim tiêm cho vào hộp cứng đựng vật sắc nhọn

               - Giúp người bệnh tiện nghi, dặn dò NB những điều cần thiết sau tiêm.

               - Thu dọn và xử lý dụng cụ

               - Ghi chép hồ sơ

 

 

 

BẢNG KIỂM
QUI TRÌNH TIÊM BẮP
 

STT CÁC BƯỚC KHÔNG
1 Báo, giải thích cho người bệnh.    
2 Mang khẩu trang, rửa tay    
3 Thực hiện 3 kiểm tra 5 đối chiếu    
4 Kiểm tra lại thuốc, sát khuẩn ống thuốc, dùng gòn hoặc gạc bẻ ống thuốc    
5 Chọn bơm kim tiêm thích hợp    
6 Pha thuốc (nếu có) và hút thuốc vào bơm tiêm số lượng đúng theo y lệnh    
7 Chọn vị trí tiêm bắp ở mông, đùi , vai    
8 Sát khuẩn vùng da nơi tiêm theo chiếu xoắn ốc    
9 Đuổi hết khí trong bơm tiêm    
10 Căng da vùng tiêm, đâm kim qua da    
11 Kiểm tra: Rút thử nòng bơm tiêm xem có máu không    
12 Thực hiện đâm và rút kim nhanh, bơm thuốc chậm    
13 Quan sát sắc mặt người bệnh trong khi tiêm    
14 Hết thuốc rút kim, dùng gòn cồn ấn giữ nơi tiêm 10 giây    
15 Để nguyên bơm kim tiêm cho vào hộp cứng đựng vật sắc nhọn    
16 Giúp người bệnh tiện nghi, dặn dò NB những điều cần thiết sau tiêm.    
17 Thu dọn và xử lý dụng cụ, ghi chép hồ sơ    

 

 

 

                                                                                                            Phòng Ðiều Dưỡng

Các tin đã đăng

Các tin đã đăng