QUI TRÌNH THAY BĂNG THƯỜNG QUI

 

 

     I.     MỤC ĐÍCH :

               -     ĐD tôn trọng nguyên tắc vô khuẩn.

               -     An toàn cho NB

               -     Tránh nhiễn khuẩn chéo trong bệnh viện

               -     Tạo điều kiện để vết thương liền sẹo tốt.

     II.     CHỈ ĐỊNH: Thực hiện theo y lệnh của Bác sĩ

    III.     CHUẨN BỊ: 

          1.     Người bệnh:

               -     ĐD giải thích cho NB biết mục đích công việc sắp làm để NB yên tâm, hợp tác tốt.

               -     Đặt NB nằm tư thế thuận tiện.

          2.     Dụng cụ:

            a/     Một bộ thay băng gồm :

               -     02 kềm

               -     01 kéo

               -     01 phẩu tích

               -     02 chén chung

               -     Gòn, gạc vừa đủ

            b/     Dụng cụ khác:

               -     Găng sạch

               -     Dung dịch rửa : NaCI 0,9%, Povidin 10%

               -     Dung dịch sát trùng : Cồn 700

               -     Dung dịch sát khuẩn tay nhanh Microshield

               -     Băng keo

               -     Tấm lót nilon

               -     Thùng rác màu vàng, thùng đựng dung dịch tẩy uế dụng cụ

     IV.     CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:

               -     Trải tấm lót nilon dưới vùng thay băng

               -     Mang găng sạch tháo băng dơ bỏ vào thùng màu vàng

               -     Sát trùng tay bằng dung dịch Microshield

               -     Dùng gòn thấm dung dịch NaCl 0.9% hoặc Povidin rửa nhẹ nhàng vết thường từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, chậm khô bằng gạc. Sát trùng xung quanh vết thương bằng cồn 700

               -     Đắp gạc che phủ vết thương và dùng băng keo dán kín các cạnh của gạc đắp

               -     Ngâm dụng cụ sau khi thay băng vào thùng đựng dung dịch tẩy uế

               -     Giúp người bệnh nằm lại thoải mái

               -     Thu dọn dụng cụ – Rửa tay

               -     Ghi chép hồ sơ

 
 
BẢNG KIỂM QUI TRÌNH THAY BĂNG THƯỜNG QUI

 

 

STT CÁC BƯỚC KHÔNG
1 Giải thích cho NB biết mục đích công việc sắp làm    
2 Đặt NB nằm tư thế thuận tiện    
3 Trải tấm lót nilon dưới vùng thay băng    
4 Mang găng sạch tháo băng dơ, thay găng mới    
5 Sát trùng tay bằng dung dịch Microshield    
6 Dùng gòn thấm dung dịch NaCl 0.9% hoặc Povidin:    
- Rửa vết thường từ trong ra ngoài    
- Rửa vết thường từ trên xuống dưới    
7 Chậm khô vết thương bằng gạc    
8 Sát trùng xung quanh vết thương bằng cồn 700    
9 Đắp gạc che phủ vết thương, dán kín gạc đắp    
10 Xử lý dụng cụ    
11 Giúp người bệnh nằm lại thoải mái    
12 Thu dọn dụng cụ – Rửa tay    
13 Ghi chép hồ sơ    

 

 

 

                                                                                                            Phòng Điều Dưỡng

Các tin đã đăng

Các tin đã đăng