Qui định V/v Trang bị và xử lý dụng cụ cung cấp oxy trên xe cấp cứu

QUI ĐỊNH
V/v Trang bị và xử lý dụng cụ cung cấp oxy trên xe cấp cứu.
 

 I.MỤC ĐÍCH:

   - An toàn khi sử dụng oxy trên xe cấp cứu.

   - Đảm bảo có đủ lượng oxy cung cấp cho người bệnh.

   - Kiểm soát nhiễm khuẩn dụng cụ cung cấp oxy.

 II.QUI ĐỊNH CỤ THỂ :

   A.Chuẩn bị dụng cụ :

   1.Bình oxy, Bình làm ẩm (nếu cần) :

      - Nhân viên kho Oxy cung cấp đủ oxy theo yêu cầu chuyển viện và đảm bảo an toàn khi sử dụng.

      - Tài xế nhận bình oxy từ kho oxy. Kiểm tra lượng oxy đầy đủ suốt quá trình vận chuyển người bệnh. Thay đồng hồ oxy và bình oxy khi hết.

   2.Bộ thở oxy hoặc khí dung :

      - Điều dưỡng chuyển người bệnh đi chuẩn bị ít nhất 01 bộ thở oxy bằng canula hoặc mặt nạ (ngoài bộ thở người bệnh đang sử dụng).

      - Kiểm tra lượng Oxy hiện có trong bình và ước tính đủ sử dụng cho người bệnh suốt quá trình vận chuyển người bệnh.

      - Điều chỉnh đúng lượng oxy cho người bệnh theo y lệnh.

      - Theo dõi liều lượng oxy cung cấp

      - Theo dõi sát mạch, nhịp thở, tri giác,… của người bệnh.

 B.Xử lý dụng cụ sau khi sử dụng cho người bệnh :

   1.Bình oxy, bình làm ẩm : Tài xế gửi trả vỏ bình và thay bình oxy mới (nếu hết). Mang bình làm ẩm gửi khoa chống nhiễm khuẩn xử lý và nhận bộ khác đã được khử khuẩn.

   2.Bộ thở oxy hoặc khí dung : Sau khi dùng xong cho người bệnh, điều dưỡng chuyển viện phải thu gom bộ thở oxy về khoa khử khuần bước 1 và gửi khoa chống nhiễm khuẩn xử lý.
 

BẢNG KIỂM

 

STT
NỘI DUNG
NGƯỜI THỰC HIỆN
1
Nhận lệnh chuyển viện, cấp cứu ngoại viện, … ĐD, TX
2
Chuẩn bị bình oxy trên xe cấp cứu Tài xế
3
Cung cấp bình oxy theo yêu cầu NV oxy
4
Kiểm tra lượng oxy, đảm bảo an toàn và đầy đủ oxy cho người bệnh khi vận chuyển người bệnh. NV oxy, TX
5
- Chuẩn bị bộ thở oxy (dây dẫn, canula hoặc mặt nạ oxy – khí dung).
- Kiểm tra lượng Oxy trước khi chuyển bệnh.
ĐD
6
Đảm bảo lượng oxy theo y lệnh trong quá trình chuyển viện. Theo dõi sát dấu sinh hiệu của người bệnh. ĐD
7
Thay Oxy nếu hết ĐD
8
Thu dọn bộ thở oxy người bệnh đã sử dụng vào túi rác màu vàng , mang về khoa khử khuẩn bước 1 tại khoa và gửi khoa CNK. ĐD
9
Gửi trả vỏ bình hoặc thay bình oxy mới (nếu hết). Mang bình làm ẩm gửi khoa chống nhiễm khuẩn xử lý và nhận bộ khác đã được khử khuẩn Tài xế