Qui Định Về Việc Xử Trí Cấp Cứu Sốc Phản Vệ

      SỞ Y TẾ TỈNH BR-VT                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       BỆNH VIỆN LÊ LỢI                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           Số: 743/QĐ-BV                                                                                    Vũng Tàu, ngày 15 tháng 11 năm 2007
 
 
QUI ĐỊNH
 V\v Xử Trí Cấp Cứu Sốc Phản Vệ
 
 
     Căn cứ Thông tư số 08/ 1999/TT-BYT, ngày 04/05/1999 về việc “Hướng dẫn phòng và cấp cứu sốc phản vệ “ của Bộ Y Tế,
 
     Để phòng ngừa và giảm tối thiểu các tai biến, tử vong do sốc phản vệ gây ra khi khám chữa bệnh bác sĩ phải thực hiện các yêu cầu sau :
 
          1. Khai thác kỹ tiền sử dị ứng của người bệnh (theo nội dung câu hỏi đính kem) như: Hen phế quản, chàm , mẩn ngứa, phù Quincke..., các di nguyên như thuốc,thức ăn, côn trùng ...gây ra dị ứng và sốc phản vệ
          2. Khai thác triệt để tiền sử dị ứng, ghi vào bệnh án hoặc sổ khám bệnh. Khi phát hiện người bệnh có tiền sử dị ứng hoặc sốc phản vệ với một loại thuốc gì thì bác sĩ phải cấp cho người bệnh một “phiếu theo dõi dị ứng” (theo mẫu qui định ) ghi rõ các thuốc gây dị ứng và nhắc người bệnh đưa phiếu này cho thầy thuốc mỗi khi đí khám bệnh.
          3. Không được dùng các thuốc gây dị ứng và sốc phản vệ cho người bệnh.
          4. Phải chú ý theo dõi người bệnh khi sử dụng các thuốc dễ gây dị ứng
          5. Làm test lẩy da trước khi tiêm pennicilin,Streptomycin cho người bệnh.
          6. Phải chuẩn bị sẵn sàng hộp thuốc chống sốc phản vệ và phương tiện cấp cứu (theo qui định)tại nơi có dùng thuốc như phòng khám, phòng phẩu thuật, phòng điều trị, xe tiêm chích
          7. Bác sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh cần nắm vững kiến thức và thực hành cấp cứu sốc phản vệ theo phác đồ.
 
NỘI DUNG HỘP THUỐC CẤP CỨU SỐC PHẢN VỆ
 
          1. Adrenaline – 1ml : 02ống
          2. Nước cất 5ml : 04 ống
          3. Bơm kim tiêm vô khuẩn 10ml: 02 cái
              Bơm kim tiêm vô khuẩn 01ml : 02 cái
          4. Depersolon 0,03g/1ml : 02 ống
          5. Phương tiện khử trùng (gòn + cồn)
          6. Dây ga-rô
          7. Phác đồ cấp cứu sốc phản vệ
 
     Kèm theo qui định này gôm 3 phụ lục.

     Qui định này thay thế qui định số 31/QĐ-BV ngày 19/072002.

Đính kèmDung lượng
quidinhvvxử tricapcuusocphanve.doc61.5 KB