Kế hoạch phòng chống khủng bố, thiên tai, dịch bệnh, thảm hoạ 2009

Sở Y Tế TỉNH BR - VT                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  BỆNH VIỆN LÊ LỢI                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Số: 57 / KH-BV                                                      Vũng Tàu, ngày23 tháng 01 năm 2009

 
 
KẾ HOẠCH
V/v Phòng chống khủng bố, thiên tai, dịch bệnh, thảm hoạ 2009
 
 
I/ MỤC TIÊU 
 
1/ Mục tiêu chung:

            Chủ động phòng, chống khủng bố- thiên tai - dịch bệnh - thảm họa có hiệu quả, khi xẩy ra phải tổ chức tốt việc sơ cứu, cấp cứu, điều trị tốt nhất để hạn chế đến mức thấp nhất số tử vong và di chứng có hại đến sức khỏe của nhân dân.

 2/ Mục tiêu cụ thể:

            a/ Tổ chức điều hành, phối hợp tốt giữa các Khoa trong bệnh viện để ứng cứu, xử trí kịp thời các trường hợp cấp cứu hàng loạt do khủng bố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh gây ra .

            b/ Chuẩn bị đủ các cơ sở vật chất, giường bệnh, cơ số thuốc men, hoá chất, vật tư, trang thiết bị và nhân lực tại bệnh viện để ứng cứu, xử trí kịp thời khi có thảm họa, thiên tai, dịch bệnh xảy ra.

            c/ Khống chế không để xảy ra dịch, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm hàng loạt, giảm tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm; Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về vệ sinh môi trường, vệ sinh nguồn nước, vệ sinh an toàn thực phẩm , không để xảy ra dịch bệnh .

            d/ Phối hợp chặt chẽ giữa các tuyến trong Ngành để tập trung nguồn lực ở mức tối ưu nhất, bảo đảm ứng cứu, xử trí kịp thời các trường hợp cấp cứu hàng loạt do khủng bố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh gây ra, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

II/ TỔ CHỨC NHÂN SỰ

           1/Thành lập Ban chỉ đạo của Bệnh viện gồm những Ông (Bà) có tên sau:

                      1)     BS. Nguyễn Phi Ngọ – PGĐBV – Trưởng Ban chỉ đạo.

                      2)     ThS. Phan Văn Thành – PGĐBV – Phó Trưởng ban thường trực

                      3)     BS. Trần Tân Dân – PTP.KHTH – Phó Trưởng ban.

                      4)     CN. Võ Thành Sơn –  ĐDT BV  – Thành viên.

                      5)     CN Hồ Đức Tương – PTP.TCHC – Thành viên.

           2/ Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

                      - Tiếp nhận đầy đủ thông tin, lệnh của Ban chỉ đạo phòng chống bão lụt , giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh và thảm họa của Tỉnh, TP.Vũng Tàu, Nghành Y Tế qua đường công văn hoặc đường dây điện thoại với các số điện thoại sau:

                      * Tổng đài Bệnh viện:                        064.3832 667 + 064.3839233.

                      * Phòng Trưởng ban :                        064.3511.633. ĐTDĐ: 0986.717272

                      * Phòng Phó TB thường trực:             064.3810633. ĐTDĐ: 0982823232

                      * Phó trưởng ban :                             064.3833 790. ĐTDĐ: 0903647607     

                      * Cấp cứu 115.

                     - Xây dựng kế hoạch cho các tình huống thảm hoạ, điều động nhân lực và tổ chức triển khai thực hiện.

                    - Qua mạng điện thoại nội bộ hoặc máy bộ đàm Ban chỉ đạo thông tin kịp thời đến các Khoa, Phòng diễn tiến của bão lụt, dịch bệnh, thảm họa và triển khai kế hoạch kịp thời ứng phó.

                    - Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị của Đội cấp cứu ngoại viện, phòng cháy chữa cháy, cấp cứu tại chỗ tại các Khoa Phòng để kịp thời chấn chỉnh, bổ sung nhằm mục đích thực hiện công tác phòng chống đạt hiệu quả cao.

           3/ Thành lập 02 Đội Cấp cứu ngoại viện gồm các Ông (Bà) có tên sau:

 
Đội I
Stt
HỌ VÀ TÊN
KHOA
SỐ ĐT
Chức danh
1
BS Nguyễn Đức Cương
PKCC
0983218659
Đội Trưởng
2
BS. Phan Hải Đăng
PKCC
01223030222
Đội viên
3
BS Đỗ Thành Hưng
HSTC&CĐ
0935006904
Đội viên
4
BS Lê Quốc Bàn
K.Nội
0902848541
Đội viên
5
BS Nguyễn Thái Lưu
K.Nhi
0938226786
Đội viên
6
BS Nguyễn Thế Huynh
K.Ngoại
0986072672
Đội viên
7
ĐD Phạm Văn Huyên
K.Ngoại
0909383479
Đội viên
8
ĐD Từ Đỗ Anh Thư
K.Ngoại
0938948053
Đội viên
9
ĐD Nguyễn Phóng Sự
PKCC
0906120198
Đội viên
10
ĐD Mai Thanh Ngân
PKCC
0907378582
Đội viên
11
ĐD Phạm Thị Thuỷ
K.Nội
0975169341
Đội viên
12
ĐD Đặng Thị Sen
K.Nhi
0973179215
Đội viên
13
ĐD Trần Đăng Ninh
HSTC&CĐ
0937612403
Đội viên
14
ĐD Đào Trung Hiêu
HSTC&CĐ
0902444944
Đội viên
15
TX Ngô Tính Khải
HCTC
0918016356
Đội viên
 
Đội II
Stt
HỌ VÀ TÊN
KHOA
ĐT
Chức danh
1
BS Khương Văn Bình
PKCC
 982957585
Đội Trưởng
2
BS Trần văn Dụng
PKCC
0989260427
Đội viên
3
BS Trịnh Quốc Dương
HSTC&CĐ
0978070889
Đội viên
4
BS Hồ Hữu Lễ
K.Nội
0908382812
Đội viên
5
BS Phạm Đình Quý
K.Nhi
0983821070
Đội viên
6
BS Trương Văn Đằng
K.Ngoại
0907360199
Đội viên
7
ĐD Mai Thọ Trường
PKCC
0903725006
Đội viên
8
ĐD Vũ Văn Giang
PKCC
0913758411
Đội viên
9
ĐD Nguyễn Tấn Dũng
K.Ngoại
0983088550
Đội viên
10
ĐD Nguyễn Thị Hằng
K.Ngoại
0918975266
Đội viên
11
ĐD Nguyễn Thuỳ Nhung
K.Nhi
0977449339
Đội viên
12
ĐD Nguyễn Hoài Thu
K.Nội
0919627551
Đội viên
13
ĐD Nguyễn Quang Hiến
HSTC&CĐ
0903134690
Đội viên
14
ĐD Nguyễn Văn Hưng
HSTC&CĐ
0902391170
Đội viên
15
TX Tào Văn Năm
HCTC
0908817299
Đội viên
 
            4/ Thành Lập Đội Phòng Cháy Chữa Cháy.
 
Stt
HỌ VÀ TÊN
KHOA
SỐ ĐT
Chức danh
1
Võ Anh Tuấn
HCTC
0918004085
Đội Trưởng
2
Lâm Thanh Hoàng
HCTC
0913172400
Đội Phó
3
Nguyễn Ngọc Hoa
HCTC
0979808435
Đội viên
4
Bùi Văn Xuân
HCTC
0938593888
Đội viên
5
Trần Mạnh Đức
HCTC
064.610979
Đội viên
6
Mai Văn Pháp
HCTC
064525839
Đội viên
7
Lưu Đình Nghĩa
HCTC
0909407062
Đội viên
8
Phạm Hồng Thanh
HCTC
0982171835
Đội viên
9
Võ Quốc Nhân
HCTC
0988575557
Đội viên
10
Phạm Văn Quân
HCTC
0907944427
Đội viên
11
Huỳnh Anh Tuấn
HCTC
0902443887
Đội viên
12
Nguyễn Văn Chinh
HCTC
0909774812
Đội viên
13
Trần Phan Anh
TTBYT
0913183664
Đội viên
14
Bùi Tấn Phát
TTBYT
0919136450
Đội viên

 III/ CÁC HÌNH THỨC THẢM HOẠ - CẤP CỨU HÀNG LOẠT

            1/ Thiên tai, thảm họa do thiên nhiên (bão lũ, động đất, sóng thần…)

            2/ Tai nạn thương tích ngoại khoa do khủng bố, cháy nổ hoặc do tình trạng đông người hoảng loạn gây ra (giẫm đạp, vùi lấp, chèn ép, xô đẩy, va đập, bỏng…);

            3/ Tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy với số lượng vài chục người đến hàng trăm người ;

            4/ Tai nạn sinh hoạt do tình trạng đông người, nhiều khách vãng lai gây ra (thanh toán, đánh nhau, bắn nhau, ngã té...)

            5/ Các vụ ngộ độc thức ăn gây ra các vụ dịch ngộ độc thực phẩm quy mô lớn.

            6/ Các vụ ngộ độc hóa chất do sinh hoạt, đầu độc

            7/ Các vụ nhiễm bệnh hàng loạt do khí độc, do chiến tranh hóa học, sinh học

            8/ Các vụ nhiễm phóng xạ hàng loạt do thiên nhiên hoặc do con người

            9/ Ngạt nước hàng loạt do đắm tàu hoặc do tắm biển.

            10/ Cơn cấp tính các bệnh lý tim mạch, hô hấp , dị ứng, rối loạn tâm thần, ngất....

IV/ TÌNH HUỐNG THẢM HOẠ - CẤP CỨU HÀNG LOẠT

             - Tình huống 1 : tiếp nhận đồng thời tại Cấp cứu < 10 bệnh nhân

             - Tình huống 2 : tiếp nhận đồng thời tại Cấp cứu 10-50 bệnh nhân

             - Tình huống 3 : tiếp nhận đồng thời tại Cấp cứu > 50-200 bệnh nhân

             - Tình huống 4 : tiếp nhận đồng thời tại Cấp cứu hàng trăm, hàng ngàn BN.

 V/ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ PHỤC VỤ, ỨNG CỨU

       1/ Công tác thông tin - báo cáo :

             - Các công điện, văn bản, thông báo liên quan đến thảm họa, thiên tai, dịch bệnh, có đóng dấu “KHẨN” và ô chữ THẢM HỌA ở góc trên bên trái văn bản , đều phải được Văn thư phải chuyển ngay cho Lãnh đạo (hoặc trực Lãnh đạo).

             - Lãnh đạo (hoặc trực Lãnh đạo) bệnh viện phải triển khai ngay chỉ đạo của Sở Y tế xuống các bộ phận trực thuộc, các khoa phòng và CBVC trong đơn vị thông qua văn bản hoặc qua hệ thống điện thoại nội bộ .

            - Phụ trách tổng hợp thông tin báo cáo thảm họa tại bệnh viện là BS Trần Tân Dân PTP.KHTH ĐTcố định 064 833790. DĐ: 0903647607

            - Tùy mức độ thảm hoạ, phòng KHTH báo cáo về Sở Y tế sẽ được thực hiện 1 lần/ngày (8h00) đối với tình huống 1; Thực hiện 2 lần /ngày ( 8h00 và 16h00 ) đối với tình huống 2; Thực hiện 3 lần/ngày ( 8h00- 14h00 và 16h00) đối với tình huống 3,4. Thứ 7,CN, ngày Lễ: fax 2 lần báo cáo về Sở Y tế vào lúc 8h00 và 16h00. chiều (mẫu báo cáo kèm theo)

           - Phòng KHTH phân công BS Đoàn Đức Tiến DĐ: 0913782556 và KTV Nguyễn Thị Trần Tuyết Lan DĐ 0908611326. ĐT: 064 833790. có nhiệm vụ thu thập, cập nhật, tổng hợp, phân tích , báo cáo về Sở Y tế về tình hình cấp cứu hàng lọat tại đơn vị.

           - Thường trực Lãnh đạo, các Phó Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Giám đốc về các diễn tiến thảm họa, cấp cứu hàng loạt, các chỉ đạo của Sở Y tế trước, trong và sau thảm họa, cấp cứu hàng loạt.

          - Cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin tuyên truyền (báo, đài phát thanh truyền hình) trong tình huống thảm họa do Ban chỉ đạo phải đảm bảo khách quan, chính xác và vì lợi ích chung .

        2) Thuốc và trang thiết bị:

 
          a) Tại khoa Cấp cứu:

                - Nẹp cố định: 50 bộ/ mỗi loại. 04 cơ số đi kèm túi cấp cứu ngoại viện (Mỗi cơ số gồm 05 cái / một loại).

                Túi thuốc cấp cứu xách tay:    04 túi.

                      * Mỗi túi gồm có:  + Cơ số thuốc cấp cứu. (Danh mục kèm theo)

                      Y dụng cụ cấp cứu. (Danh mục kèm theo)

          b) Tại khoa Sản:

                 - Hộp cấp cứu ngoại viện gồm: Dụng cụ đỡ đẻ 02 hài nhi + Dụng cụ hồi sức trẻ sơ sinh + Cơ số thuốc cần thiết.

          c) Tại khoa Dược:

                - Chuẩn bị sẵn 2 thùng thuốc cho đội cấp cứu ngoại viện khi có yêu cầu , mỗi cơ số gồm có:

 

+ Lactate Ringe 500ml
12 lọ.
+Pd .Tetra
05 Tube.
+ Penicillin 400.000đv          
200 viên.
+Dầu nóng
20 lọ.
+ Cotrim 0,960 g        
200 viên.
+Phèn chua:                         
200g
+ Doxycillin 0,1 g
300 viên.
+Dây sang:                             
12 bộ
+ Imodium 0,002 g
250 viên.
+Thuốc đỏ :   
02 chai.
+ Paracetamon 0.5
400 viên
+Gạc vô trùng
50 miếng
+ Acemol 0,325g
200 viên.
+Băng cuộn  
20 cuộn
+ ORESOL
20 gói
+Gòn 10g   
10 bịch.

                Khoa Dược bệnh viện phải cung cấp đầy đủ thuốc, vật tư, dụng cụ để sử dụng cấp cứu tại Bệnh viện khi có khủng bố -thiên tai-dịch bệnh-thảm họa xảy ra .

       d/ Sử dụng máu :

              -Tại Khoa xét nghiệm dự trữ thường xuyên ít nhất 20 đơn vị máu (nhất là máu O). Đối với các tình huống thảm họa được cảnh báo trước, phải dự trữ máu tại bệnh viện ít nhất 50 đơn vị máu .

              - Thành lập ngân hàng máu sống tại đơn vị, có đầy đủ địa chỉ, điện thoại, nhóm máu, trong tư thế sẵn sàng huy động để sử dụng.

              - Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các Đoàn thể để huy động ngân hàng máu sống trong cộng đồng .

     3) Xe cứu thương:

             - HCTC bố trí 02 xe cứu thương thường trực, sẵn sàng lên đường khi có yêu cầu. 02 xe khác nếu có nhu cầu điều động, thì 10 phút sau khi phát lệnh phải được chuyển bánh.

             - Nếu xe cấp cứu của bệnh viện không đủ vận chuyển bệnh nhân, Ban chỉ đạo liên hệ với các đơn vị Y tế ngành đóng tại địa bàn TP Vũng tàu như: TTYT TP.Vũng Tàu; TTYT Vietsovpetro; Bệnh xá Công an; Bệnh xá BĐBP; Bệnh xá Hải quân; TTCSSKSS Tỉnh hỗ trợ.

      4/ Các công tác khác:

          a/ Nuôi ăn 

                - Tất cả nhân viên tham gia chống thảm hoạ đều được khoa Dinh dưỡng bảo đảm cung cấp khẩu phần ăn.

                - Bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân liên quan đến thảm họa, thiên tai, dịch bệnh đều được báo ăn tại Bếp ăn tình thương của bệnh viện (ngoại trừ những người không có nhu cầu)

          b/ An ninh trật tự:

               - An ninh trật tự trong tình huống cấp cứu hàng loạt càng phải được lưu ý . Bảo vệ cần khống chế các đối tượng xấu, trà trộn để gây rối, để hôi của, để lấy cắp tài sản , hoặc để hưởng các chế độ của nạn nhân thảm họa .

               - Trước, trong và sau thảm họa, Lãnh đạo bệnh viện cần hết sức lưu ý di dời, che chắn, bảo vệ bệnh nhân, tuyệt đối không để bệnh nhân đang ở trong bệnh viện , tiếp tục bị hậu quả của thảm họa, thiên tai do sự thiếu quan tâm của Lãnh đạo bệnh viện.

               - HCQT chuẩn bị sẳn sàng  máy phát điện, cưa máy, máy bộ đàm và một số thiết bị về điện để sửa chữa kịp thời trong BV khi có sự cố xảy ra.Các Khoa dự trù vải nhựa, dây chằng để phủ máy móc, trang thiết bị, hồ sơ bệnh án khi có thảm hoạ. Khi được dự báo có thảm họa do thiên tai các khoa triển khai dằn mái, chằng cột cửa để giảm thiểu tối đa thiệt hại về nhà cửa và tài sản.

           c/ Tài chính :

               - Lập dự trù kinh phí công tác điều hành: mua thuốc, hóa chất , dụng cụ, vật tư y tế phục vụ cấp cứu hàng lọat (ngòai các bộ dung cụ cấp cứu đã được UBND tỉnh cấp cho ngành y tế trong Festival biển) ;

               - Xây dựng, sửa chữa gia cố, che chắn nhanh chóng cơ sở vật chất bị hư hao trong thảm họa phục vụ công tác y tế .

               - Kinh phí miễn phí chi phí khám chữa bệnh, nuôi ăn bệnh nhân trong thảm họa , cấp cứu hàng lọat 

 VI/ TỔ CHỨC CẤP CỨU - ĐIỀU TRỊ

        1) Công tác thường trực :

               -Công tác thường trực phải được chấp hành nghiêm túc, đặc biệt trong tình huống có khủng bố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh. Bảng trực của Bệnh viên được niêm yết tại các Khoa, có sự phê duyệt của Lãnh đạo, gởi về Sở Y tế báo cáo đúng quy định. Khi nhân viên y tế cần đổi trực phải thực hiện đúng quy trình theo quy định số 80/QĐ-BV ngày 28/7/2004

              - Ngoài danh sách thường trực, bệnh viện có danh sách áp trực. Nhân sự áp trực, thành viên đội cấp cứu ngoại viện phải trong tư thế sẵn sàng trực, không tắt máy điện thoại, không đi xa nơi ở, phải có mặt tại bệnh viện (chậm nhất sau 30 phút) khi được huy động .

             - Tại phòng Tổng đài bệnh viện phải có đầy đủ danh sách, địa chỉ, số điện thoại nhà, số điện thoại di động của tất cả các trưởng phó phòng chức năng, các trưởng phó khoa lâm sàng và cận lâm sàng trong bệnh viện .

             - Khi thảm họa, cấp cứu hàng loạt xảy ra, tuỳ tình huống mà Lãnh đạo bệnh viện huy động CBCC trong đơn vị :

                       * Đối với tình huống 1 và 2 : tất cả các nhân sự thường trực trong bảng trực phải có mặt tại vị trí trực, các nhân sự áp trực trong tư thế sẵn sàng vào bệnh viện ;

                       * Đối với tình huống 3 và 4: tất cả các nhân sự thường trực, áp trực có mặt tại vị trí trực; Ngoài ra, các cán bộ chủ chốt phải có mặt ở bệnh viện, đó là : Ban Giám đốc, Ban chỉ đạo,Trưởng phòng KHTH, Trưởng khoa cấp cứu, Trưởng khoa Ngoại, Trưởng khoa PT-GMHS, Trưởng khoa Nội, Trưởng khoa Hồi sức, Trưởng khoa xét nghiệm, Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh , Trưởng khoa Dược, Phụ trách ngân hàng máu

                        * Riêng đối với tình huống 4 : ngoài nhân sự thường trực, nhân sự áp trực và các cán bộ chủ chốt phải có mặt tại bệnh viện, nếu cần sẽ liên hệ Sở Y tế tăng cường nhân viên y tế từ các đơn vị y tế trong tỉnh hoặc huy động các chủ cơ sở hành nghề y tư nhân trong tỉnh .

        2/ Khi có yêu cầu cấp cứu ngoại viện :

             -BS-ĐD làm việc tại Phòng Cấp cứu nhận lệnh, một mặt báo về Phòng KHTH (điện thoại nội bộ: 13ạ - 136 hoặc 064.3833790), mặt khác báo ngay nhà xe điều 01 xe cứu thương, 01 ê kíp đi cấp cứu gồm 01 Bác sỹ + 01 Điều dưỡng + 01 Nữ hộ sinh ( nếu tình huống có liên quan Sản ), không ai được chậm trễ.

            -Nếu cùng một lúc cần phải huy động nhiều ê kíp , P.KHTH (giờ hành chính) hoặc trực Lãnh đạo (trong giờ trực) sẽ trực tiếp điều hành.

            - Nếu trong khi đang xảy ra thảm họa: đội trưởng đội cấp cứu ngoại viện trực tiếp điều hành. Nếu đội trưởng đội cấp cứu vắng mặt báo cho Ban chỉ đạo điều hành. 

        3/ Địa điểm tiếp nhận BN:

            - Tất cả BN vào cấp cứu hoặc do đội cấp cứu ngoại viện chuyển về đều được tiếp nhận tại Phòng Cấp cứu. Sau khi Cấp cứu phân loại bệnh, chuyển BN đến các Khoa liên hệ để được điều trị kịp thời.

             - Trong trường hợp có thảm họa hoặc cấp cứu hàng loạt:

             Nếu có ít hơn 10 Bệnh nhân vào cấp cứu : BS cấp cứu xử lý.   

              Nếu BN nhiều hơn 10 đến 50: lệnh huy động do Phòng KHTH (Trong giờ hành chánh); BS trực Lãnh đạo (Trong giờ trực ) sẽ truyền đến các Khoa điều động BS – ĐD ra khu Cấp cứu để nhanh chóng phân loại – sơ cứu và chuyển vào Khoa để cấp cứu – điều trị tiếp.Nếu thấy cần thiết Phòng KHTH hoặc trực Lãnh đạo sẽ điều động nhân viên áp trực .

              Nếu BN nhiều hơn 50: Ban chỉ đạo sẽ trực tiếp chỉ đạo tại Cấp cứu để tiếp nhận , phân loại và chuyển bệnh nhân vào các khoa hoặc chuyển lên tuyến trên những bệnh nhân còn khả năng cứu sống bằng phương tiện và kỹ thuật chuyên môn của bệnh viện Bà Rịa hoặc các bệnh viện tuyến trên (đặc biệt là bệnh nhân CTSN) ;Các bệnh nhân thực sự cần phương tiện hỗ trợ điều trị đặc biệt hoặc hết sức cần thiết sử dụng phương tiện cận lâm sàng cao cấp (mà bệnh viện Lê Lợi không có) để chẩn đoán, theo dõi; Chuyển viện phải bảo đảm có các phương tiện cấp cứu trên xe cứu thương và có Điều dưỡng hộ tống; Nếu không thể chuyển viện, có thể mời ê kíp phẫu thuật ngoại thần kinh của bệnh viện Bà Rịa phối hợp chuyên môn, hoặc chuyên gia của các bệnh viện tại TPHCM xuống hỗ trợ tại chỗ .

             Nếu tình trạng bệnh nhân quá tải (tình huống 4): Ban chỉ đạo phối hợp với các đơn vị y tế trong TP.Vũng Tàu (TTYT Vietsovpetro) để chuyển bớt những trường hợp bệnh lý phù hợp khả năng điều trị tại các đơn vị đó

VII. KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN

            1/ P.KHTH, trực Lãnh đạo có trách nhiệm : kiểm tra sự sẵn sàng của Đội cấp cứu ngoại viện, máy bộ đàm (03 cái) để thông tin, liên lạc khi thảm họa xảy ra. Định kỳ kiểm tra ( từ 01- 10 hàng tháng) các túi thuốc cấp cứu - dụng cụ cấp cứu – thùng thuốc cấp cứu : đảm bảo đủ về cơ số, hạn dùng, đạt về chất lượng.

            2/ Ban chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện kế hoạch chuẩn bị ứng cứu, xử trí khi xẩy ra thảm họa, thiên tai, dịch bệnh của các Khoa – Phòng trong toàn bệnh viện. 

         3/ Phòng HCTC rà sóat hệ thống cơ sở vật chất tại các Khoa, đề xuất, nhắc nhở các Khoa gia cố, che chắn, không để xảy ra sập đổ nhà dẫn đến tình huống cấp cứu hàng lọat ; đề xuất xây dựng, sửa chữa nhanh chóng cơ sở vật chất bị hư hao trong thảm họa phục vụ công tác y tế .

             4) P.KHTH thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định của Bộ Y Tế – Sở Y Tế và quy chế về chế độ thông tin, báo cáotrong chỉ đạo, triển khai đối phó với lũ, bão ban hành kèm theo quyết định số 312QĐ/PCLBTW NGÀY 20/10/2008 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn.

 

Yêu cầu các Trưởng Khoa – Phòngtoàn Bệnh viện triển khai đến tất cả viên chức trong phạm vi phụ trách biết và thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch này./.

 
                                                                           

                                                                                                                  GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Sở Y tế (Báo cáo) ;                                                                                     ( Đã ký)  

- BGĐ (Để biết);                                                                                     BS Trần Văn Bảy  

- Các khoa (Thực hiện) ;

- Lưu : VT.                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
PHƯƠNG ÁN 01
      Phòng chống bão
 

        Để chủ động đối phó ứng cứu , xử trí kịp thời, hiệu quả các trường hợp cấp cứu hàng loạt do bão gây ra, Bệnh viện triển khai kế hoạch phòng chống như sau:

I/Khi có dự báo bão:

      + Ban Giám đốc BV chỉ đạo cho bộ phận theo dõi sát tình hình diễn biến của bão, cập nhật thông tin, báo cáo Ban chỉ đạo PCBL BV để triển khai phù hợp, bảo đảm không chủ quan, không bị động, không chậm trễ và đạt hiệu quả tối đa.

      + Huỷ các chuyến công tác ngoài Tỉnh và huỷ các cuộc họp không hoàn toàn cần thiết để tập trung cho công tác phòng chống bão lụt.

 II/ Khi có dự báo bão gần (12 giờ trước khi bão đổ bộ vào):

      1/ Về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị trong Bệnh viện:

            + Các Khoa – Phòng chủ động bảo vệ nhà cửa, máy móc trang thiết bị y tế bằng cách dằn mái nhà, sử dụng tấm bạt, nilon che phủ dụng cụ, máy móc.

            + HCTC:     - Kiểm tra 02 máy phát điện dành riêng cho khu vực Phòng Mổ và Hồi sức tích cực & chống độc trong tình huống điện lưới nội bộ bị hư hại.

                                 - Kiểm tra 03 máy bộ đàm để liên lạc: 01- trực lãnh đạo; 01 - Cấp cứu; 01 – nhà xe.

                                 - Chuẩn bị xăng – xe – tài xế để sẳn sàng cấp cứu 115 và chuyển viện.

                                 - Kiểm tra cưa (máy & tay)

            + Khoa Dược chuẩn bị cơ số thuốc và y cụ để cùng một lúc có thể cấp cứu từ 100 đến 200 bệnh nhân.(ngoài cơ số thuốc chống bão lụt đã có sẳn)

            + Khoa Xét nghiệm chuẩn bị cơ số máu dự trữ ( 50 đơn vị). Liên hệ với Hội chữ thập đỏ và các thành viên trong Ngân hàng máu sống bệnh viện để lấy máu khi cần thiết.

            + Khoa Chống nhiễm khuẩn tăng cường cơ số dụng cụ và vật tư tiêu hao dự trữ cho phẫu thuật.

            + Phòng Cấp cứu chuẩn bị cơ sở để tiếp nhận nạn nhân, phân loại để chuyển điều trị tiếp. Sẳn sàng 03 túi cấp cứu để cấp cứu ngoại viện.

            + Khoa HSTC&CĐ chuẩn bị cơ sở để tiếp nhận bệnh nhân di dời từ khoa Nội xuống và những nạn nhân Nội khoa nặng do bão.

            + Khoa Ngoại - khoa PT-GMHS chuẩn bị cơ sở để tiếp nhận những nạn nhân cấp cứu ngoại sau khi được phân loại từ cấp cứu chuyển sang.

            + Khoa Sản chuẩn bị khu tầng trệt để di chuyển bệnh nhân sản từ trên lầu xuống và sẳn sàng tiếp nhận nạn nhân sau khi được cấp cứu ngoại (nếu ở Ngoại quá tải).

            + Khoa Nhi chuẩn bị khu tầng trệt để di chuyển bệnh nhân Nhi từ trên lầu xuống và sẳn sàng tiếp nhận nạn nhân sau khi được cấp cứu ngoại (nếu ở Ngoại và Sản quá tải).

            + Khoa LCK chuẩn bị cơ sở để tiếp nhận bệnh nhân từ Khoa YHCT ( khi có bão) và sẳn sàng tiếp nhận nạn nhân sau khi được cấp cứu ngoại ( Khi Khoa Ngoại quá tải).

            + Khoa Dinh dưỡng dự trữ thức ăn, nước uống đủ phục vụ cho bệnh nhân, nhân viên y tế trong 05 ngày.

      2/ Về nhân sự:

            + Ban chỉ đạo (Trực Lãnh đạo) điều hành toàn bộ hoạt động khi có bão và báo với BS Giám đốc, Các thành viên khác trong Ban chỉ đạo để phối hợp.

            + Lãnh đạo thường xuyên liên hệ với Ban phòng chống bão lụt Sở Y tế để xin chi viện hoặc chi viện cho các cơ sở y tế khác.

            + Tất cả các Khoa – Phòng lập danh sách áp trực, gửi về phòng KHTH , đồng thời thông báo cho nhân viên sẳn sàng vào ứng cứu khi được điều động.

      3/ Công tác thông tin, báo cáo trong chỉ đạo, triển khai đối phó với lũ, bão :

            + Báo cáo trước bão :

                     - Thời gian : trước 16h00 hàng ngày về SYT theo số máy 3852652 gọi máy lẻ 101-102 ; số fax 3807182.

                     - Nội dung báo cáo : công tác chuẩn bị đối phó bão(theo các nội dung trong phương án và số bệnh nhân nội trú còn lưu tại bệnh viện, các khó khăn vướng mắc, đề xuất…

 III/  Khi có thông báo Bão đổ bộ vào đất liền:

      1/ Nhân viên trực tại các Khoa di dời bệnh nhân theo phương án (dời tất cả bệnh nhân nội trú từ trên lầu sát mái xuống tầng trệt ) và theo chỉ đạo của thường trực Lãnh đạo (theo tình huống cụ thể) đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh.

      2/ Tại các Khoa: cúp cầu dao điện, tắt đèn, quạt, đóng chặt cửa những nơi không sử dụng.

      3/ Quản lý bệnh nhân, tài sản của Khoa. Sẳn sàng tiếp nhận bệnh nhân do bão vào hoặc đi ứng cứu khi có điều động của thường trực Lãnh đạo.

      4/ Tại Cấp cứu: sẳn sàng tiếp nhận cấp cứu, phân loại tại chổ nạn nhân do bão, đi cấp cứu tại hiện trường và chuyển viện khi quá khả năng điều trị. Trong trường hợp bệnh đông, phương tiện vận chuyển không đáp ứng , Ban chỉ đạo BV liên hệ với Ban chỉ đạo Ngành xin tăng cường nhân sự - xe cứu thương của TTYT TP. Vũng Tàu; Trường Trung học Y tế; TT Chăm sóc sức khỏe sinh sản ; Bệnh xá Công an - Quân đội .

      5/ Nếu BN nhiều hơn 50- 200: Ban chỉ đạo sẽ trực tiếp chỉ đạo tại Cấp cứu để tiếp nhận , phân loại và chuyển bệnh nhân vào các khoa hoặc chuyển lên tuyến trên những bệnh nhân còn khả năng cứu sống bằng phương tiện và kỹ thuật chuyên môn của bệnh viện Bà Rịa hoặc các bệnh viện tuyến trên (đặc biệt là bệnh nhân CTSN) ;Các bệnh nhân thực sự cần phương tiện hỗ trợ điều trị đặc biệt hoặc hết sức cần thiết sử dụng phương tiện cận lâm sàng cao cấp (mà bệnh viện Lê Lợi không có) để chẩn đoán, theo dõi; Chuyển viện phải bảo đảm có các phương tiện cấp cứu trên xe cứu thương và có Điều dưỡng hộ tống; Nếu không thể chuyển viện, xin ý kiến Sở Y tế có thể mời ê kíp phẫu thuật ngoại thần kinh của bệnh viện Bà Rịa phối hợp chuyên môn, hoặc chuyên gia của các bệnh viện tại TPHCM xuống hỗ trợ tại chỗ .

      6/ Nếu tình trạng bệnh nhân quá tải (tiếp nhận đồng thời tại cấp cứu hàng trăm, hàng ngàn BN): Ban chỉ đạo phối hợp với các đơn vị y tế trong TP.Vũng Tàu để chuyển bớt những trường hợp bệnh lý phù hợp khả năng điều trị tại các đơn vị .

      7/ Sẳn sàng đi ứng cứu khi có lệnh điều động của Ban chỉ đạo Ngành Y tế.

IV/ Giải quyết hậu Bão :

      1/ Chăm sóc, điều trị tích cực nhằm giảm thiểu tối đa di chứng cho người bệnh

      2/ Khắc phục hậu quả do bão gây ra cho các Khoa – Phòng sớm đi vào hoạt động.

      3/ Đánh giá, rút kinh nghiệm và khen thưởng cá nhân, khoa – phòng tích cực trong công tác phòng chống bão

      4/ Kịp thời thông tin, báo cáo nhanh những thiệt hại về Ban chỉ huy PCBL Ngành  để tổng hợp, báo cáo, chỉ đạo

      + Báo cáo sau bão :

            - Thời gian : trước 16h00 hàng ngày về SYT theo số máy 3852652 gọi máy lẻ 101-102 ; số fax 3807182.

            - Nội dung báo cáo : các số liệu liên quan bệnh nhân(Khám bệnh, nhập viện, chuyển viện, phẫu thuật, tử vong), số máu sử dụng, số thiệt hại về người và tài sản, các khó khăn vướng mắc, đề xuất…/.

 

 

 
PHƯƠNG ÁN 02
Phòng chống ngộ độc thực phẩm hàng loạt
 
        Để chủ động đối phó với tình huống cấp cứu, xử trí ngộ độc thực phẩm hàng loạt, Bệnh viện triển khai kế hoạch như sau:

 1/ Tiếp nhận và xử lý thông tin:

      a/ Khi tiếp nhận thông tin: Bác sỹ hoặc Điều dưỡng tại Phòng Cấp cứu khi nhận yêu cầu cấp cứu phải hỏi rõ địa điểm cần đến, số lượng người bị ngộ độc và tình trạng ngộ độc ( nếu được).

      b/ Cử ngay ê kíp đi cấp cứu gồm 01 Bác sỹ + 01 Điều dưỡng + Túi thuốc cấp cứu + xe cấp cứu, đồng thời báo về Phòng KHTH (giờ hành chính) qua điện thoại nội bộ: 136 hoặc 064.833790 hoặc Trực Lãnh đạo (Giờ trực), không ai được chậm trễ.

      c/ Nếu cùng một lúc cần phải huy động nhiều ê kíp, Phòng.KHTH (giờ hành chính) hoặc trực Lãnh đạo (trong giờ trực) sẽ trực tiếp điều hành.

2/ Hướng xử lý:

      + Tất cả bệnh nhân tự vào cấp cứu hoặc do đội cấp cứu ngoại viện chuyển về đều được tiếp nhận tại Phòng Cấp cứu.

      + Nếu có ít hơn 10 Bệnh nhân vào cấp cứu : BS cấp cứu xử lý.

      + Nếu BN ≥ 10 : lệnh huy động do Phòng KHTH (Trong giờ hành chánh); BS trực Lãnh đạo (Trong giờ trực ) sẽ truyền đến các Khoa điều động BS – ĐD ra khu Cấp cứu để nhanh chóng phân loại – sơ cứu và chuyển vào Khoa để cấp cứu – điều trị tiếp.

      + Sau khi cấp cứu phân loại bệnh, chuyển BN vào các Khoa liên quan để được điều trị kịp thời.

      + Đối với những bệnh nhân có khả năng cứu sống bằng phương tiện và kỹ thuật chuyên môn mà bệnh viện Lê Lợi không có để chẩn đoán, theo dõi sẽ được chuyển viện với đầy đủ phương tiện cấp cứu trên xe cứu thương và có Điều dưỡng hộ tống( đảm bảo chuyển viện an toàn).Nếu không thể chuyển viện, có thể mời chuyên gia của các bệnh viện tại TPHCM xuống hỗ trợ tại chỗ .

      + Nếu tình trạng bệnh nhân quá tải (tiếp nhận đồng thời tại cấp cứu hàng trăm, hàng ngàn BN): Ban chỉ đạo phối hợp với các đơn vị y tế trong TP.Vũng Tàu để chuyển bớt những trường hợp bệnh lý phù hợp khả năng điều trị tại các đơn vị .

      + Khoa Dược chuẩn bị và sẳn sàng cung ứng thuốc, y dụng cụ để sử dụng tại Bệnh viện khi có thiên tai-dịch bệnh-thảm họa xảy ra .

    + HCTC bố trí 02 xe cứu thương thường trực, sẵn sàng lên đường khi có yêu cầu. 02 xe khác nếu có nhu cầu điều động, thì 10 phút sau khi phát lệnh phải được chuyển bánh./.   

  

 

 

PHƯƠNG ÁN 3
Cấp cứu bệnh nhân bị tai nạn giao thông hàng loạt:
 

 

1/ Tiếp nhận và xử lý thông tin:

      a/ Khi tiếp nhận thông tin: BS – ĐD tại Phòng Cấp cứu khi nhận yêu cầu cấp cứu phải hỏi rõ địa điểm cần đến, số lượng người bị tai nạn và tình trạng tai nạn ( nếu được).

      b/ Tại Cấp cứu: Cử ngay ê kíp đi cấp cứu gồm 01 Bác sỹ + 01 Điều dưỡng + Túi thuốc cấp cứu + xe cấp cứu, đồng thời báo về Phòng KHTH (giờ hành chính) qua điện thoại nội bộ: 136 hoặc 064.833790 hoặc Trực Lãnh đạo (Giờ trực), không ai được chậm trễ.Nếu cùng một lúc cần phải huy động nhiều ê kíp, Phòng.KHTH (giờ hành chính) hoặc trực Lãnh đạo (trong giờ trực) sẽ trực tiếp điều hành.

2/ Hướng xử lý:

    a/ Tất cả bệnh nhân được đưa vào cấp cứu hoặc do đội cấp cứu ngoại viện chuyển về đều được tiếp nhận tại Phòng Cấp cứu. Sau khi cấp cứu phân loại bệnh: = > Nếu bệnh nhẹ: khám, cấp toa và dặn dò trước khi về.

    = > Bệnh nhân có chẩn đoán xác định: lập bệnh án , nhập viện để được điều trị theo chuyên khoa.

    = > Bệnh nhân CTSN: làm thủ tục chuyển viện ( nếu chuyển viện an toàn).Nếu tình trạng chuyển viện không cho phép: Hội chẩn BV Bà Rịa để phối hợp phẫu thuật tại Bv Lê Lợi.

    = > Nếu có ít hơn 10 Bệnh nhân vào cấp cứu : BS cấp cứu xử lý.  

    = > Nếu BN ≥ 10 : lệnh huy động do Phòng KHTH (Trong giờ hành chánh); BS trực Lãnh đạo (Trong giờ trực ) sẽ truyền đến các Khoa điều động BS – ĐD ra khu Cấp cứu để nhanh chóng phân loại – sơ cứu và chuyển vào Khoa để cấp cứu – điều trị tiếp.

    => Đối với những bệnh nhân có khả năng cứu sống bằng phương tiện và kỹ thuật chuyên môn mà bệnh viện Lê Lợi không có để chẩn đoán, theo dõi sẽ được chuyển viện với đầy đủ phương tiện cấp cứu trên xe cứu thương và có Điều dưỡng hộ tống (đảm bảo chuyển viện an toàn).Nếu không thể chuyển viện, có thể mời chuyên gia của các bệnh viện tại TPHCM xuống hỗ trợ tại chỗ .

    =>Nếu tình trạng bệnh nhân quá tải (tiếp nhận đồng thời tại cấp cứu hàng trăm, hàng ngàn BN) :Ban chỉ đạo phối hợp với các đơn vị y tế trong TP.Vũng Tàu để chuyển bớt những trường hợp bệnh lý phù hợp khả năng điều trị tại các đơn vị

   b/ Khoa Dược chuẩn bị và sẳn sàng cung ứng thuốc, y dụng cụ để sử dụng tại Bệnh viện khi có thiên tai-dịch bệnh-thảm họa xảy ra .

   c/ HCTC bố trí 02 xe cứu thương thường trực, sẵn sàng lên đường khi có yêu cầu. 02 xe khác nếu có nhu cầu điều động, thì 10 phút sau khi phát lệnh phải được chuyển bánh. Khi số xe cứu thương không còn đáp ứng cho cấp cứu ngoại viện và chuyển viện, Ban chỉ đạo BV liên hệ với Ban chỉ đạo Ngành xin tăng cường nhân sự - xe cứu thương của TTYT TP. Vũng Tàu; Trường Trung học Y tế; TT Chăm sóc sức khỏe sinh sản ; Bệnh xá Công an - Quân đội ./.