Báo cáo tổng kết hoặt đông năm 2008

 

Sở Y tế Tỉnh BR – VT                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN LÊ LỢI                                                 Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

    Số:23/ BC- BV                                                         Vũng Tàu, ngày12 tháng 01 năm 2009

 
 
 
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG
BỆNH VIỆN NĂM 2008
 
 
     I/ Đặc điểm tình hình:
          Bệnh viện Lê Lợi là bệnh viện đa khoa khu vực Tỉnh hạng II với quy mô 350 giường bệnh được chia thành 21 Khoa – Phòng ( 11 Khoa Lâm sàng; 05 Khoa cận lâm sàng và 05 phòng Chức năng). Tổng số CBCC hiện có là 471.Trong đó :
+ Chính thức: 365
+ Hợp đồng:   106
+ Trên đại học : 35
+ Đại học- Cao đẳng: 73
+ Trung học: 239
+ Sơ cấp + Khác : 124
*   Tỷ lệ ĐD + NHS + KTV / BS =  (149 + 31 +36 )/79 = 2.73
     II/ Thực hiện chức năng - nhiệm vụ:
          Với nhiệm vụ chăm sóc – bảo vệ sức khỏe nhân dân tại địa bàn TP Vũng Tàu.Trong năm qua dưới sự lãnh đạo của Chi uỷ, Ban Giám đốc phối hợp chặt chẽ với BCHCĐ, Đoàn TNCSHCM và với sự nỗ lực của toàn thể CBCC, Bệnh viện đã hoàn thành được những nhiệm vụ cơ bản sau:
          1./ Công Tác Chính Trị Tư Tưởng:
                    + Bệnh viện đã tổ chức cho toàn thể CB-VC học tập, triển khai đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Ngành đề ra. Tiếp tục triển khai thực hiện Pháp lệnh công chức; Pháp lệnh phòng chống tham nhũng; Pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Quy chế dân chủ trong cơ sở KCB; Quy định 4031/QĐ-BYT; Mười điều kiện phấn đấu trở thành bệnh viện bạn hữu trẻ em theo chương trình nuôi con bằng sữa mẹ của Bộ Y tế.
                    + Đặc biệt trong năm qua đã sắp xếp bố trí 100% CBVC tham gia học tập nghị quyết của Đảng, nghị quyết 46 của BCH Trung ương vể chăm sóc sức khỏe nhân dân và các kết luận của Hội nghị ban Chấp hành Trung ương khóa X, các nghị quyết của Tỉnh Đảng bộ, Đảng bộ Sở Y tế ; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Học Y đức qua tư tưởng Hồ Chí Minh; Học tập gương anh hùng, liệt sỹ, bác sỹ Đặng Thuỳ Trâm; Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh theo chỉ thị 06/2008/ CT-BYT; Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế ban hành kèm theo Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT.
                    + Hưởng ứng các phong trào thi đua của Ngành, Công đoàn Ngành, Liên Đoàn Lao Động Tỉnh phát động lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn có sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân điển hình tiến tiến.
                    + Tổ chức cho tất cả CBCC cam kết phấn đấu thực hiện tốt: Chương trình nâng cao Y đức toàn diện; Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Không sinh con thứ ba; Thực hiện đề án 4 giảm; Bệnh viện không hút thuốc lá; Bệnh viện xanh- sạch - đẹp; Công đoàn cở sở vững mạnh xuất sắc toàn diện; Đạt danh hiệu Bệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2008 của Bộ Y tế đề ra .
                    + Tổ chức cho CBCC nghe thời sự về tình hình chính trị, kinh tế trong nước và thế giới; về chiến thắng chiến thắng lịch sữ 30/4; về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh;
          2/ Công Tác Cấp cứu- Khám bệnh - Chữa bệnh:
               a/ Công tác cấp cứu - khám bệnh:
                    + Tổng số lần khám bệnh: 537.634 . Đạt 179 % chỉ tiêu trên giao. Tất cả các bàn khám đều vượt chỉ tiêu đề ra. Có 01 bàn khám đạt trên 200 %: YHCT. 08 bàn khám đạt trên 150 %: Nội; Mắt; Nhi ; Cấp cứu – Lưu; TMH; VLTL; Ngoại; Sản .
                    + Tổng số lần khám cho người có thẻ BHYT: 329.045, chiếm  61.2 % tổng số Bn đến khám.
                    + Tổng số lần khám cho TE dưới 72 tháng tuổi:  52.113, chiếm 9.7 %  tổng số Bn đến khám.
                    + Tổng số lượt BN điều trị ngoại trú : 1.327, đạt 123.7 % chỉ tiêu giao.
                    + Thực hiện 1.799 lần lọc máu ngoài thận / 31 Bn suy thận mãn từ tuyến trên chuyển về bệnh viện điều trị từ tháng 6/2008.
               b/ Điều trị nội trú:         
Tổng số Bệnh nhân điều trị nội trú:
27.109
Tổng số ngày điều trị:
130.353
Ngày điều trị trung bình:
4.8
Tỉ lệ tử vong:   
0.17
Tỉ lệ tử vong < 24 h:    
0.07
Công suất sử dụng giường bệnh:
102
Các Khoa có CSSDGB > 90 %:
                  Khoa Nội
 
93
                  Khoa PT-GMHS
98
                  Khoa Nhi
112
                  Khoa Sản  
133
                    + Tại các Khoa của Bệnh viện đã được chuyển giao và đưa vào ứng dụng một số kỹ thuật mới như:
                               - Lọc máu ngoài thận.
                               - Cắt nang gan bằng phương pháp nội soi.
                               - Kỹ thuật thở N-CPAPtrẻ sơ sinh.
                               - Phục hình răng giả.
                               - Chỉnh hình răng miệng.
                               - Trám răng thẩm mỹ.
                               - Kỹ thuật lấy máu tĩnh mạch rốn.
                               - Kỹ thuật lấy máu gót chân.
                    + Khoa Giải phẫu bệnh đã phối hợp BV Chợ Rẫy (sử dụng phương tiện) thực hiện 125 mẫu bệnh phẩm trong năm 2008.
              c/ Tình hình phẫu thuật - thủ thuật:
                    + Tổng số ca thủ thuật: 78.881
                    + Tổng số ca phẫu thuật: 4.301
   Trong đó: 
- Phẫu thuật cấp cứu
3.446
- Phẫu thuật chương trình
855
- Phẫu thuật loại đặc biệt
60
- Phẫu thuật loại I
1.196
- Phẫu thuật loại II
2.403
- Phẫu thuật loại III
642
             d/ Tình hình chuyển viện:
                    + Tổng số ca chuyển viện: 720
                    + Theo Bệnh viên:
 - BV Bà Rịa :       456
- BV NĐ I :                  61
 - BV Chợ Rẫy :    159
- BV khác :                  44
     *Theo tính chất bệnh lý:
- Do tai nạn thương tích:  438
- BL hô hấp :      56
- Do chấn thương:            425
- BL Sản khoa:   36
- CTSN :                          379
- BL sơ sinh :     28
- CTSN /TNGT:              318
- BL tiêu hóa :    26
- BL tim mạch :                60 
- BL tiết niệu:     13
- Các bệnh khác :                     63
            e / Tình hình tử vong:
+ Trước nhập viện: 88 trường hợp.
+ Sau nhập viện:     45 trường hợp.
- Tử trước 24 h: 25( 55.6 %)
Sau 24 h: 20 ( 44.4%.)
- Theo bệnh lý:
   Tai nạn thương tích: 14
     BL Tiêu hóa:    05
   Tai nạn giao thông:   07
     Ung thư:           03
  AIDS:                        05
     BL Sơ sinh:      03
   BL Tim mạch:           05
     BL Khác:          10    
            g/ Cận lâm sàng:
+ X Quang:    50.300    Đạt: 126 %
+ Siêu âm:    37.704      Đạt: 151 %
+ ECG :          19.651       Đạt:   98 %
+ Nội soi:              3.549 Đạt: 142 %
+ CT:               3.149       Đạt: 157 % 
+ Xét nghiệm:   642.768  Đạt: 143 %
            h/ Tình hình hiến máu nhân đạo :
+ Số lượng người cho máu
70
+ Số máu lấy được:
14.000
+ Số máu sử dụng tại BV Lê Lợi
144.000
+ Số người được truyền máu
30
+ Ngân hàng máu sống
800
+ Máu người nhà
13.200
+ Máu phế thải ( quá hạn)
8.800
+ Tai biến trong truyền máu
Không
            i / Công tác Dược:
     + Tổng số tiền thuốc đã sử dụng: 40.013.226.000đồng. Trong đó:
Thuốc Tây y
29.377.466.000 đồng
Thuốc Đông y
10.635.760.000 đồng
Thuốc nội trú
9.868.625.000 đồng
Thuốc ngoại trú
30.144.601.000 đồng
Thuốc BHYT
27.736.659.000 đồng
Thuốc TE < 6 tuổi
1.965.844.000 đồng
- Kháng sinh
8.908.735.000 đồng
- Vitamin
301.350.000 đồng
- Dịch truyền
949.595.000 đồng
                    + Theo dõi tác dụng có hại của thuốc:
               Tổng số là : 13 trường hợp.
                         Nam:    05 trường hợp .Nữ : 08 trường hợp.
                         Tuổi từ 9 đến 52 tuổi.
                         Kháng sinh: 07 trường hợp.
                         Vitamin:0 trường hợp.
                    + Thông tin thuốc- Dược lâm sàng
               - Thông báo thuốc theo cục quản lý dược và Sở Y tế
               - Thông tin thuốc (Các lưu ý quan trọng khi dùng thuốc;Tương tác thuốc;
               - Sử dụng thuốc trong các trường hợp đặc biệt.Thận trọng khi phối hợp thuốc YHCT và thuốc hóa dược; Thông tin cho BN về cách uống thuốc, các điều cần biết khi sử dụng thuốc.Thông tin thuốc cho Điều dưỡng)
               - Cung cấp tài liệu ( tờ rơi ) cho Bn tại phòng cấp thuốc về Bệnh động mạch vành; Hướng dẫn Bn về chế độ ăn uống cho người bệnh đái tháo đường ; Lời khuyên dành cho Bn đái tháo đường típ 2 khi đi du lịch và hoạt động thể thao; Bệnh suy tĩnh mạch mãn tính v.v…
               - Hướng dẫn Bn sử dụng thuốc tại khoa lâm sàng hàng ngày.
          3/ Đào Tạo Cán Bộ:
                    Hoàn tất kế hoạch đào tạo cho tất cả các đối tượng trong bệnh viện. Cụ thể: 
               a/ Đào tạo nâng cao:
                    + Tiếp tục cử CBVC theo học các lớp CKI ( 04 BS); 01 BS đa khoa;10 Cử nhân: Điều dưỡng - Chẩn đoán hình ảnh – VLTL; 01 Đại học hành chính và 01 Lý luận chính trị cao cấp .
                    + Cử các đối tương tham gia tập huấn đầy đủ theo yêu cầu của tuyến trên
b/ Đào tạo lại tại bệnh viện:
                    + Tổ chức các buổi tập huấn về chuyên môn cho tất cả các đối tượng trong bệnh viện (Đặc biệt các BS, ĐD, NHS, KTV là nhân viên mới) về: Hồi sức tim phổi; Chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm viêm phổi do virus; Chẩn đoán, điều trị bệnh tả và quy trình xử lý bệnh tả; Hội chứng tay – chân - miệng: chẩn đoán, điều trị và biện pháp phòng chống; SXH: chẩn đoán, điều trị và biện pháp phòng chống; Theo dõi và chăm sóc Bn SXH; Chăm sóc người bệnh toàn diện; Quản lý nguy cơ lâm sàng trong CSNBTD; An toàn trong truyền máu; Đọc điện tim;
Phòng ngừa nhiễm khuẩn chéo trong Bv; Triển khai quyết định số 23/2008/QĐ – BYT; Tổng quan & dịch tể HIV; Về “Tư vấn và xét nghiệm HIV tự nguyện” v.v
                    + Tổ chức sinh hoạt bình bệnh án đối chiếu lâm sàng, bình phiếu chăm sóc hàng tháng và bình bệnh án toàn Ngành Quý II, Quý IV đúng theo quy định của Sở Y tế.
                    + Tham gia sinh hoạt chuyên đề “ Vì an toàn người bệnh”; Rà soát quy chế HSBA do Sở Y tế tổ chức.
                    + Tổ chức diễn tập phòng chống cháy nổ tại BV tạo điều kiện cho CBVC rèn luyện kỹ năng chữa cháy và cấp cứu nạn nhân khi có thảm hoạ xảy ra.
                    + Tổ chức diễn tập cấp cứu thảm họa chuẩn bị phục vụ giải cờ vua trẻ quốc tế tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
                    + Tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phân loại nạn nhân thảm hoạ cho 210 nhân viên các khách sạn tham gia phục vụ giải cờ vua trẻ quốc tế.
                    + Tổ chức cho toàn thể CBVC bệnh viện học quy tắc và kỹ năng ứng xử nhằm nâng cao y đức trong công tác khám chữa bệnh.
                    + Tổ chức thi tay nghề 2008 cho tất cả ĐD-NHS.
          4/ Công tác chỉ đạo tuyến
                    + Lập kế hoạch xin chỉ đạo tuyến năm 2008 của BV Bà Rịa, BV Chợ Rẫy, BV Bình Dân và BV Nhi Đồng I.Xây dựng kế hoạch chỉ đạo tuyến cho TTYT TP.Vũng Tàu, TTQDY Côn Đảo
                    + Thực hiện kế hoạch chỉ đạo tuyến năm 2008 của BV Chợ Rẫy, Bệnh viện TMH về: Phẫu thuật gãy xương phức tạp; Phẫu thuật nội soi u xơ tuyến tiền liệt; Phẫu thuật nội soi TMH v.v .
                    + Tập huấn cho TTYT TP.Vũng Tàu về Cấp cứu thảm họa; cấp cứu một số bệnh thường gặp; Xủ trí Sốc phản vệ, SXH, Vô khuẩn trong y tế. Tham gia chương trình Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho TTQDY Huyện Côn đảo khi được yêu cầu.
                    + Xin ý kiến phản hồi của tuyến trên đối với các trường hợp chuyển viện BN khó
chẩn đoán, tiên lượng dè dặt v.v.
                    + Thông báo sai sót chuyên môn cho tuyến dưới.
          5/Phòng Bệnh:
                    + Tuyên truyền phòng bệnh qua hệ thống loa nội bộ, tờ rơi và khi đi khám bệnh.
                    + Xây dựng kế hoạch và sẳn sàng phòng chống thảm họa .
                    + Phát hiện, điều trị và thông báo kịp thời khi có dịch bệnh xẩy ra.Báo cáo đầy đủ kịp thời khi có dịch SXH.
                    + Sẵn sàng tham gia phòng chống dịch, tệ nạn xã hội khi được yêu cầu.
          6/ Hợp tác quốc tế:
                    + Tham gia tốt chương trình giao lưu, học tập với Đoàn Y tế bang Queensland Úc tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
          7/ Kinh Tế Y tế:
+ Tổng thu :               
79.265.287.000. Đồng
Trong đó:
 
- Kinh phí kỳ trước chuyển sang
1.143.001.000. Đồng
- Ngân sách NN cấp
12.511940.000. Đồng
- Thu viện phí
15.939.000.000. Đồng
- Thu BHYT
40.227.666.000. Đồng
- Thu từ nguồn TE <6 tuổi có thẻ KCB
6.324.000.000. Đồng
- Thu khác
2.462.480.000. Đồng
+ Tổng chi:
77.769.026.000. Đồng
Trong đó:
 
- Chi cho nhân lực
14.960.085.000. Đồng
- Chi cho nghiệp vụ chuyên môn
51.339.555.000. Đồng
- Chi cho hành chính
3.723.582.000. Đồng
- Chi cho mua sắm, sửa chữa TTB, TSCĐ
1.363.026.000. Đồng
- Chi khác
6.180.608.000. Đồng
- Thuế phải nộp NSNN
202.170.000. Đồng
+ Kinh phí chuyển kỳ sau
1.496.261.000. Đồng
           
                    + Các khoản dự trù từ nguồn ngân sách, nguồn thu viện phí 2008 được thực hiện đúng qui định hiện hành, đảm bảo trích nộp đầy đủ cho cơ quan chủ quản.
                    + Các khoản chi cho con người đảm bảo kịp thời, đúng chế độ, các khoản chi khác cho hoạt động BV đều trong hạn mức cho phép.
                    + Triển khai thực hiện tốt theo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2008 được UBND Tỉnh phê duyệt.
          8 / Hoạt động của các Hội đồng:
          * Hội đồng Thuốc& Điều trị:
                    + Họp định kỳ hàng tháng đánh giá thực trạng dự trù, cung ứng, sử dụng thuốc an toàn - hợp lý - hiệu quả tại BV.
                    + Thông báo đều đặn các loại thuốc đình chỉ lưu hành cho các Khoa biết thực hiện.
                    + Tổ chức bình toa thuốc ngoại trú của 2 hệ .
                    + Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Tương đương sinh học giữa các thuốc Generic và Brandname”.
                    + Tập huấn về TD & báo cáo ADR.
                    + Xây dựng danh mục thuốc của bệnh viện sử dụng năm 2008 và đóng góp ý kiến danh mục thuốc 2009 của toàn Ngành
                    + Báo cáo việc thực hiện chỉ thị 05 tại Bệnh viện mỗi 2 tháng /lần về Sở Y tế đúng quy định.
          * Hội đồng Khoa học Công nghệ:
                    + Tham mưu cho Giám đốc định hướng phát triển chuyên môn kỹ thuật BV năm 2008.
                    + Hướng dẫn các Chủ đề tài đăng ký đề tài NCKH & sáng kiến cải tiến năm 2008 theo mẫu quy định.
                    + Lượng giá phác đồ điều trị về: NMCT; CĐTN không ổn định; ĐTĐII; RLCH Lipid; Bệnh lý đường hô hấp ở TE; VRT; Sanh thường; Mổ đẻ tại các khoa lâm sàng.
                    + Cập nhật phác đồ điều trị của LCK- Ngoại - Sản - Nội – Nhi.
                    + Tổ chức nghiệm thu 12 đề tài NCKH năm 2008.
                    + Tổ chức 2 hội nghị báo cáo đề tài NCKH 2007-2008 với 13 đề tài.
          * Hội đồng chống nhiễm khuẩn:
                    + Xây dựng kế hoạch hoạt động CNK toàn bệnh viện năm 2008.
                    + Triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác CNK toàn bệnh viện định kỳ hàng tháng và đột xuất vào các dịp Lễ - Tết.
                    + Hàng tháng đã tổ chức khảo sát, theo dõi tình hình kháng thuốc của vi khuẩn trong bệnh viện.
                    + Hàng Quý có sơ kết, đánh giá và đề ra biện pháp chấn chỉnh công tác CNK của BV theo QĐ 934.
          * Hội đồng thi đua khen thưởng:
                    + Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ 2008 theo nghị định 43
                    + Họp HĐ Khen thưởng xét thi đua hàng tháng, kịp thời biểu dương khen thưởng động viên khích lệ CBVC bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao phó.Đồng thời thành lập Hội đồng kỷ luật BV để xem xét và đề xuất hình thức kỷ luật đối với các trường hợp vi.
                    + Tổ chức đăng ký, triển khai thực hiện và bình chọn danh hiệu thi đua cá nhân, tập thể năm 2008.
                    + Phát động 04 đợt thi đua ngắn hạn trong năm lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt nam, 33 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2008 ) và lần thứ 118 ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh với nội dung: tiếp tục“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Học tập gương Anh hùng, liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm. Thực hiện chỉ thị 06/2007/CT-BYT về việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân Tiếp tục thực hiện chương trình hành động “ nâng cao Y đức trong công tác khám chữa bệnh” giai đoạn II – năm 2008: nâng cao y đức toàn diện, ứng xử và giao tiếp tốt. Sau mỗi đợt phát động thi đua có sơ kết, đánh giá, nhiều cá nhân & tập thể được khen thưởng.Cụ thể: Sơ kết thi đua đợt I toàn BV có 07 Tập thể và 135 cá nhân tiêu biểu; Đợt II: có 49 cá nhân tiêu biểu; Đợt III: có 53 cá nhân tiêu biểu.
                    + Kết quả thi đua cuối năm:
           Bệnh viện công nhận:
               - Số CBVC đạt danh hiệu LĐTT: 383 
               - Số tập thể đạt danh hiệu tập thể LĐTT: 17/21            
           Bệnh viện đề nghị công nhận :
               - Số CBVC đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở: 19           
               - Số CBVC đạt danh hiệu CSTĐ cấp Tỉnh:10
               - Số tập thể đạt danh hiệu tập thể LĐXS: 09                
               - Số cá nhân đề nghị Sở Y tế tặng giấy khen: 55                       
               - Số cá nhân đề nghị UBNDTỉnh tặng bằng khen: 11    
               - Số tập thể đề nghị Sở Y tế tặng giấy khen: 09
               - Số tập thể đề nghị UBNDTỉnh tặng bằng khen: 09     
               - Đề nghị Sở Y tế công nhân Bệnh viện xuất sắc .
               - Công đoàn đạt Công đoàn cơ sở vũng mạnh xuất sắc. Liên đoàn lao động Tỉnh tặng Bằng khen 2008 cho tập thể và 01 bằng khen cá nhân.
          * Tổ TTGDSK:
                    + Đã kiện toàn tổ chức, xây dựng mạng lưới cộng tác viên, kế hoạch hoạt động năm 2008.
                    + Triển khai thực hiện góc truyền thông đúng quy định. Chất lượng thông tin ngày tốt hơn.
                    + Gửi bài và báo cáo đúng định kỳ về công tác GDTT của BV về T4G.
                    + Tham gia viết bài cho Báo- Đài và nói chuện chuyên đề trên Đài truyền hình .
                    + Phát thanh trên hệ thống loa nội bộ ngày 3 lần về nội quy BV; Quyền lợi và nghĩa vụ của BN và thân nhân BN đối với BV; Quyền lợi của BN BHYT; Cách phòng chống SXH;Cúm gia cầm; Viêm phổi do vi rus; phòng chống bệnh tiêu chảy cấp....
                    + Phát hành trên 35 loại tờ rơi về lời dặn, những điều cần biết, chế độ ăn, bệnh mãn tính.
                    + Tổ chức tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân qua các phương tiện hiện có của BV, phối hợp trong khi khám chữa bệnh và qua họp hội đồng người bệnh cấp Khoa .
          * Hội đồng người bệnh cấp Khoa, Bệnh viện: Họp HĐ người bệnh cấp BV , cấp Khoa đúng định kỳ. Giám đốc đã tiếp thu tất cả ý kiến đóng góp của Bn và thân nhân với tinh thần cầu tiến, kịp thời chấn chỉnh, nên sự hài lòng đối với Bv ngày càng tăng. 
          * Hoạt động Mạng lưới Dinh Dưỡng :
                    + Khoa Dinh dưỡng đã có nhiều chuyển biến tích cực, khắc phục tốt những đóng góp ý kiến của các khoa, phục vụ BN và nhân viên ngày càng tốt hơn.
                    + Đã phục vụ cho 65 % số BN đang điều trị tại BV và đạt 98% chế độ ăn bệnh lý.
          9/ Công tác khác:
                    + Xây dựng và triển khai kế hoạch đón và phục vụ trong dịp Tết; Tết Nguyên Đán, các ngày nghĩ Lễ. Tổ chức các Đoàn đi thăm hỏi các đơn vị và cán bộ hưu trí của bệnh viện.
                    + Tổ chức cho CBCC nghe thời sự về tình hình chính trị, kinh tế trong nước và thế giới; về chiến thắng chiến thắng lịch sữ 30/4 và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
                    +Tham gia tích cực hoạt động Y tế phục vụ Khai hội văn hóa - du lịch 2008; giải cờ vua Quốc tế tại Tỉnh BR-VT.
                    + Tổ chức họp mặt đại biểu CBVC nhân ngày 27/02; Ngày Quốc tế phụ nữ; Ngày thương binh liệt sỹ; Ngày Phụ nữ Việt nam và ngày Quốc tế thiếu nhi; Tết Trung thu cho các cháu Thiếu niên – Nhi đồng của BV.
                    + Tham gia Hội thi Văn nghệ quần chúng do Liên Đoàn lao động Tỉnh BR-VT tổ chức: đạt huy chương vàng với tiết mục múa “Ngọn lửa tuổi hai mươi” và giải múa ca ngợi Ngành hay nhất.
                    + Tham gia hội thi Văn hóa ẩm thực, khiêu vũ nghệ thuật do Ngành Y tế tổ chức: đạt giải nhất toàn Đoàn.
                    + Tham gia Hội thao truyền thống do Ngành Y tế tổ chức đạt giải nhất toàn Đoàn
                    + Tham gia Hội thao “ Phụ nữ vui - khỏe”do Hội liên hiệp Phụ nữ Tỉnh tổ chức đạt giải nhì toàn Đoàn
     III / Nhận xét- Đánh giá - Kiến nghị:
          1/ Những việc đã làm được:
                    + Triển khai thực hiện và hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 theo 7 chức năng nhiệm vụ của BV hạng II.
                    + Hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 trong công tác Cấp cứu -Khám bệnh và Chữa bệnh.
                    + Triển khai ứng dụng một số kỷ thuật mới như: Thở NCPAP trẻ sơ sinh. Cắt nang gan bằng phương pháp nội soi; Phục hình răng giả; Chỉnh hình răng miệng; Trám răng thẩm mỹ; Kỹ thuật lấy máu tĩnh mạch rốn.; Kỹ thuật lấy máu gót chân.
                    + Triển khai và thực hiện thành công 1.799 lần lọc máu ngoài thận tại BV.
                    + Các quy chế BV đựơc thực hiện ngày càng nền nếp.
                    + Tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên bệnh viện có nhiều chuyển biến theo chiều hướng ngày một tốt hơn, được Bn khen ngợi.
                    + Triển khai ứng dụng 5S vào công tác quản lý Khoa – Phòng bước đầu đã có kết quả tốt ở một số Khoa.
                    + Tất cả các Hội đồng đã hoạt động tốt theo chức năng nhiệm vụ phân công.
                    + Cải tạo, sửa chữa, sắp xếp một số Khoa – Phòng, cơ bản đã cải thiện điều kiện làm việc, đáp ứng nhu cầu phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn.
                    + Sử dụng đúng , có hiệu quả kinh phí được cấp.
                    + Thực hiện tốt các chính sách của Đảng , Nhà nước đối với nhân viên y tế , cũng như đối với Bệnh nhân- thân nhân BN.
                    + Vệ sinh Khoa – Phòng , khuôn viên bệnh viện sạch sẽ, thoáng mát.
                    + Triển khai ứng dụng phần mềm Medisoft thiz vào công tác quản lý bệnh viện.
                    + Đưa Khu điều trị theo yêu cầu 10 phòng bệnh vào hoạt động giúp giảm tải bệnh nhân tại khu nội trú.
          2 / Chưa làm được
     * Chủ quan:
               - Một số cán bộ quản lý Khoa, Phòng chưa phát huy hết vai trò lãnh đạo trong công tác tổ chức, hoạt động của đơn vị mình phụ trách.
               - Việc thực hiện quy chế chuyên môn ở một số CBCC đôi khi còn chưa nghiêm. Đặc biệt các quy chế về hồ sơ bệnh án, kê đơn, hội chẩn vẫn còn phải nhắc nhở .
               - Chế độ giao tiếp : còn tiết kiệm lời nói, phát ngôn chưa chuẩn mực ở một vài CBCC dẫn đến sự hiểu lầm đáng tiếc trong quan hệ giữa thầy thuốc và BN,Thân nhân BN.
     * Khách quan:
                - Cơ sở vật chất tại một vài Khoa chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ BN và điều kiện làm việc cho CBCC.
               - Trang thiết bị y tế chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu chăm sóc – bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày càng cao.
               - Nhân lực thiếu không đáp ứng nhu cầu chăm sóc toàn diện BN và đảm bảo an toàn trong các tua trực.
               - Mặc dầu đã bố trí tăng bàn khám bệnh cho khu vực phòng khám Nội ( từ 03 lên 05 - 06 bàn khám vào buổi sáng) – Khám Nhi ( từ 01 lên 03 bàn khám vào buổi sáng), khám Đông y ( từ 2 lên 4 bàn) , quy định bàn khám ưu tiên, nhưng vẫn còn hiện tượng quá tải , khám quá giờ quy định để giải quyết hết số bệnh nhân trong những ngày đầu  tuần, cuối tuần, trước và sau các ngày Lễ, Tết.
               - Chế độ đãi ngộ đối với nhân viên y tế chưa đúng mức.
          3 / Biện pháp khắc phục
               - Mỗi một CBCC của BV nắm vững nhiệm vụ ,quyền hạn,chức trách cá nhân ở vị trí công tác của mình đựơc quy định trong Quy chế BV, Pháp lệnh công chức và các văn bản pháp quy khác của Chính phủ để thực hiện.
               - Trưởng Khoa- Phòng, Điều dưỡng trưởng có nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện của CBCC trong khoa mình phụ trách.
               - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các hội đồng của BV, sau kiểm tra báo cáo Giám đốc để có chỉ đạo kịp thời chấn chỉnh, nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn BV.
               - Giám đốc BV có chế tài đối với cá nhân, Khoa-Phòng không thực hiện đúng quy chế BV. Đồng thời có chế độ khen thưởng đúng mức cho cá nhân, Khoa-Phòng thực hiện đúng quy chế BV.
          4/ Kiến nghị - đề xuất
               - Sớm triển khai xây dựng khu Khám bệnh, để có cơ sở bố trí 100 giường bệnh tăng thêm . Xây dựng Bệnh viện mới sớm./.
           
                                                                                                                      

 GIÁM ĐỐC
     (Đã Ký)

 Trần Văn Bảy
 

 

 

 

Các tin đã đăng

Các tin đã đăng