Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Lê Lợi
Phòng Quản Lý Chất Lượng

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

I. LIÊN HỆ

Địa chỉ:  22 Lê Lợi – Phường 1 – Thành phố Vũng Tàu – Tỉnh BRVT

Điện thoại: 02543.511.696

Email: qlcl.benhvienleloi@gmail.com

II. NHÂN SỰ VÀ MẠNG LƯỚI

Nhân sự tham gia hoạt động cải tiến chất lượng:

1. Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện:

- Chủ tịch hội đồng: Giám đốc – BS.CKII Nguyễn Thanh Phước

- Thành viên hội đồng: Các trưởng khoa phòng

- Thư ký hội đồng: Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng – CN Phạm Thái Hà

Hội đồng Quản lý chất lượng được chia ra các ban Quản lý chất lượng phụ trách các lĩnh vực khác nhau liên quan đến quản lý và cải tiến chất lượng.

2. Phòng Quản lý chất lượng:

- Trưởng phòng: phụ trách điều phối mọi hoạt động liên quan đến quản lý và cải tiến chất lượng chung cho toàn bệnh viện.

- Chuyên viên phụ trách Quản lý chất lượng: chịu sự phân công của Trưởng phòng, thực hiện đúng theo chức năng nhiệm vụ được giao.

3. Mạng lưới Cải tiến chất lượng bệnh viện:

Các Trưởng khoa phòng và Điều dưỡng trưởng

4. Mạng lưới Cải tiến chất lượng khoa phòng:

Tất cả các thành viên của khoa phòng đều tham gia vào hoạt động cải tiến chất lượng của bệnh viện

5. Quản lý đề án cải tiến chất lượng tại khoa phòng:

Mỗi khoa phòng phân công 01 nhân viên phụ trách, điều phối hoạt động quản lý và cải tiến chất lượng giữa khoa phòng mình và các phòng ban khác trong bệnh viện.

III. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

- Ngày 12/07/2013,Thông tư 19/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện ra đời yêu cầu các bệnh viện triển khai hệ thống quản lý chất lượng trong bệnh viện và thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chất lượng bệnh viện.

- Ngày 11/6/2014, bệnh viện thành lập Tổ Quản lý chất lượng trực thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp theo quyết định số 852/QĐ-BV để triển khai, thực hiện và giám sát, hỗ trợ các hoạt động quản lý, cải tiến bệnh viện tại các khoa phòng trong bệnh viện, Đồng thời giám sát, kiểm tra định kỳ để bảo đảm thực hiện đúng các quy trình, quy định, quy chế chuyên môn trong khám chữa bệnh.

- Ngày 07/01/2016, UBND tỉnh BR-VT đã ký Quyết định số 03/QĐ-UBND  thành lập phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Lê Lợi.

- Ngày 22/02/2019, Ban Giám đốc bệnh viện Lê Lợi đã kiện toàn lại Phòng Quản lý chất lượng theo Thông báo số 418/TB-BVLL. Phòng Quản lý chất lượng gồm 03 thành viên với 01 Phụ trách phòng và 02 Nhân viên chuyên trách quản lý chất lượng bệnh viện.

          IV. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho giám đốc và Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

1. Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt;

2. Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng; 

3. Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục; 

4. Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh; 

5. Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

6. Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

7. Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

8. Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

9. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

V. HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

          Các hoạt động của phòng Quản lý chất lượng bao gồm:

- Xây dựng kế hoạch, chương trình bảo đảm và cải tiến chất lượng trong bệnh viện.

- Xây dựng chỉ số chất lượng, cơ sở dữ liệu và đo lường chất lượng bệnh viện.

- Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế.

- Áp dụng bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng bệnh viện.

- Đánh giá chất lượng bệnh viện. 


Thông báo


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 25
  • Trong tuần: 1,882
  • Tất cả: 206,100

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BỆNH VIỆN LÊ LỢI

Cơ quan chủ quản: Sở Y Tế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 22 Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) 3832667 - (0254) 3839233 - Fax: (0254) 3810607

Email: bvleloihospital@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://benhvienleloi.com.vn khi sử dụng thông tin trên Cổng thông tin này

Thiết kế bởi VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu | Quản trị