Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Lê Lợi
Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

CƠ CẤU, TỔ CHỨC, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

 


I. Cơ cấu, tổ chức:

Trưởng phòng:                      BS Trần Thiện Trường 
Nhân sự năm 2019:              13 người (Nam: 08;  Nữ: 05)
- Sau đại học:                        01 người
- Đại học:                               06 người
- Cao đẳng và Trung học:      06người
Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Bệnh viện là Phòng Nghiệp vụ Y, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:
- Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.
- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.
- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.


II. Nhiệm vụ:
1. Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.
2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, Quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.
3. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn Bệnh viện quý và năm.
4. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong Bệnh viện, giữa Bệnh viện với các cơ quan hữu quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện. 
5. Phối hợp để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới. 
6. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định của pháp luật. 
7. Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.
8. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên. 
9. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Biám đốc và Cơ quan lãnh đạo cấp trên. 
10. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện. 
11. Xây dựng quy trình làm việc cụ thể ở các bộ phận thuộc phòng Kế hoạch Tổng hợp, thực hiện công việc theo khẩu hiệu hành động chung của Bệnh viện: “Chất lượng – Văn minh – Hiện đại”.

III. Bộ phận chuyên môn trực thuộc:
1. Bộ phận Hành chính chuyên môn: 
+ Hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.
+ Kiểm tra hồ sơ bệnh án xuất viện. 
+ Tiếp nhận và giải quyết các ý kiến liên quan đến chuyên môn của BN, thân nhân. 
+ Soạn thảo các văn bản liên quan công tác quản lý chuyên môn. 
+ Cấp các giấy tờ liên quan đến chuyên môn.
2. Bộ phận Lữu trữ hồ sơ bệnh án: 
   Quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ bệnh án theo luật khám chữa bệnh và Quy chế bệnh viện.
3. Bộ phận Thông kê: 
+ Thực hiện chế độ báo cáo theo quyết định số 2360/BYT-QĐ ngày 14/11/1997 và công văn hướng dẫn số  1371/KH  ngày 9/3/1998 của BYT.
+ Đảm bảo đủ thông tin cơ bản về hoạt động chuyên môn của bệnh viện.
+ Cung cấp số liệu chuyên môn nhằm phục vụ cho công tác quản lý bệnh viện, nghiên cứu khoa học và điều trị bệnh nhân.
4. Bộ phận Y tế cơ quan: 
+ Quản lý, theo dõi và kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bệnh viện. 
+ Tổ chức khám bệnh và điều trị cho nhân viên Bệnh viện.
5. Nhóm hỗ trợ chuyên môn: 
+Giúp Lãnh đạo phòng thực hiện tốt chức năng quản lý, chức năng tham mưu cho Ban giám đốc về công tác chuyên môn của Bệnh viện. 

6. Bộ phận Công nghệ thông tin:

+ Chịu trách nhiệm về Công nghệ thông tin trong toàn bộ hoạt động bệnh viện.


IV. Phân công công việc:

1. Bộ phận Hành chính chuyên môn: 
 1.1.Phân công công việc:
 + Hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.
 + Kiểm tra hồ sơ bệnh án xuất viện.  
 + Tiếp nhận và giải quyết các ý kiến liên quan đến chuyên môn của BN, thân nhân. 
 + Soạn thảo các văn bản liên quan công tác quản lý chuyên môn. 
 + Cấp các giấy tờ liên quan đến chuyên môn.
 1.2.Người phụ trách chính:    
BS Trần Thiện Trường BS Nguyễn Hữu Dũng
BS Lê Trọng Hiệp
CN Mai Thị Tân.     
   
2. Bộ phận Lữu trữ hồ sơ bệnh án: 
 2.1.Phân công công việc:

  + Quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ bệnh án theo luật khám chữa bệnh và Quy chế bệnh viện.

 2.2.Người phụ trách chính:    
ĐD Lê Thị Thu Hà,

      Phạm Thị Quý.    

3. Bộ phận Thông kê: 

 3.1.Phân công công việc:

  Thực hiện chế độ báo cáo theo quyết định số 2360/BYT-QĐ ngày 14/11/1997 và công văn hướng dẫn số  1371/KH  ngày 9/3/1998 của BYT.
  + Đảm bảo đủ thông tin cơ bản về hoạt động chuyên môn của bệnh viện.
  + Cung cấp số liệu chuyên môn nhằm phục vụ cho công tác quản lý bệnh viện, nghiên cứu khoa học và điều trị bệnh nhân.

3.2. Người phụ trách chính:

                       Trần Phương Thảo.

4. Bộ phận Y tế cơ quan: 
  + Quản lý, theo dõi và kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bệnh viện. 
  + Tổ chức khám bệnh và điều trị cho nhân viên Bệnh viện.

  + Người Phụ trách chính:    CN Mai thị Tân.

5. Nhóm hỗ trợ chuyên môn: 
  + Giúp Lãnh đạo phòng thực hiện tốt chức năng quản lý, chức năng tham mưu cho Ban giám đốc về công tác chuyên môn của Bệnh viện. 

  + Người phụ trách chính:    
BS Trần Thiện Trường,
BS Nguyễn Hữu Dũng
BS Lê Trọng Hiệp
CN Mai Thị Tân.

6. Bộ phận Công nghệ thông tin:

  + Chịu trách nhiệm về Công nghệ thông tin trong toàn bộ hoạt động bệnh viện.

  + Người phụ trách chính:     CN Đinh Thị Hoa,            
          


Thông báo


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 5
  • Trong tuần: 1,862
  • Tất cả: 206,080

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BỆNH VIỆN LÊ LỢI

Cơ quan chủ quản: Sở Y Tế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 22 Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) 3832667 - (0254) 3839233 - Fax: (0254) 3810607

Email: bvleloihospital@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://benhvienleloi.com.vn khi sử dụng thông tin trên Cổng thông tin này

Thiết kế bởi VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu | Quản trị