Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Lê Lợi
Phòng Hành Chính Tổ Chức


PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC

I. Giới thiệu chung.

Phòng hành chính Tổ chức của bệnh viện Lê Lợi là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị của nội bộ, công tác hành chính và quản trị.

II. Chức năng nhiệm vụ.

Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo quy định.

Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng, trình Giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

Xây dựng quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm trình Giám đốc xem xét.

Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm, đào tạo ngán hạn…

Thực hiện các chế độ chính sách đối với CC-VC-NLĐ theo đúng quy định.

Phối hợp với các khoa, phòng điều động luân chuyển viên chức và người lao động.

Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công tác có liên quan.

Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.

Phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn ổn định về công tác An ninh trật tự. Công an 113 thành phố Vũng Tàu, Công an phường 1.

Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình bày Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã duyệt, bảo đảm đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của Bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện.

Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn Bệnh viện.

Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong Bệnh viện.

Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của Bệnh viện.

Quản lý các phương tiện vận tải của BV. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải Bệnh viện.

Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong Bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong Bệnh viện.

Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong Bệnh viện.

Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư, trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc Bệnh viện.

Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc Bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí.

Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong Bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật. 

Phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn ổn định về công tác An ninh trật tự.

III. Phân công nhiệm vụ các bộ phận trong phòng:

  1. Bộ phận Tổ chức cán bộ:

- Công tác tuyển dụng cán bộ;

- Theo dõi, quản lý đội ngũ cán bộ viên chức bệnh viện;

- Quản lý hồ sơ cán bộ viên chức bệnh viện;

- Theo dõi, tổng hợp, thống kê tình hình cán bộ viên chức toàn bệnh viện;

- Công tác đào tạo cán bộ.

- Công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, viên chức;

- Công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ;

- Công tác phòng chống tham nhũng;

- Công tác thực hiện nâng cao Y đức cho cán bộ, viên chức;

- Tham mưu, thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các chế độ hưu trí, ốm đau, thai sản, tai nạn, bệnh nghề nghiệp… của cán bộ, viên chức;

- Tham mưu, thực hiện công tác tiền lương và các chế độ chính sách theo lương của cán bộ, viên chức;

- Theo dõi ngày công lao động của cán bộ viên chức;

- Theo dõi các chế độ nghỉ phép, ốm đau, thai sản; các chế độ nghỉ của cán bộ, viên chức theo Luật và bệnh viện quy định;

- Phối hợp với phòng Tài chính kế toán về chế độ thu nhập tiền lương tăng thêm hàng tháng của cán bộ viên chức Bệnh viện;

- Theo dõi hộp thư góp ý và công tác khiếu nại tố cáo;

2. Bộ phận Hành chính:

- Theo dõi, quản lý ấn phẩm, văn phòng phẩm trong toàn bệnh viện;

- Cung ứng kịp thời, đầy đủ văn phòng phẩm cho các khoa phòng;

- Mua vật tư hàng hóa, vật tư điện - nước, vật rẻ tiền mau hỏng, in ấn biểu mẫu,...;

- Cấp phát hàng định mức, ấn phẩm trong toàn bệnh viện;

- Bảo quản hàng hóa trong kho theo quy định của Nhà nước;

- Kiểm soát hàng hóa, xuất nhập đúng số lượng, chất lượng, chính xác;

- Lưu trữ phiếu xuất nhập theo đúng chế độ; kiểm tra sổ sách hàng hóa tồn kho kịp thời phát hiện những hư hỏng và hao hụt để xử lý;

-  Theo dõi tăng, giảm tài sản toàn viện;

- Hằng năm tổng kết các số liệu ấn chỉ, điện nước, đồ vải, văn phòng phẩm;

- Công tác PCCC, vệ sinh an toàn lao động;

3. Công tác văn thư lưu trữ và phục vụ:

          - Tiếp nhận và quản lý công văn đến, đi;

- Quản lý và phân phối báo chí;

- Quản lý con dấu và đóng dấu các văn bản giấy tờ theo đúng quy định;

- Photo, đánh máy tài liệu phục vụ công tác chuyên môn Bệnh viện;

- Đảm nhiệm công tác vệ sinh các phòng họp, phòng làm việc Giám đốc, các Phó Giám đốc, phòng trực Lãnh đạo, phục vụ các cuộc hội họp;

4. Công tác sửa chữa nhà cửa, vườn hoa ngoại cảnh.

- Dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực ngoại cảnh do phòng quản lý;

- Theo dõi sửa chữa phần nề các khoa, phòng trong bệnh viện;

- Chăm sóc cây cảnh trong toàn Bệnh viện;

- Vận hành nhà máy xử lý nước thải Lỏng; 

5. Công tác Điện, nước sạch, nước thải:

- Sửa chữa hệ thống điện dân dụng, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện thoại nội bộ, các công cụ, đồ dùng bằng nhôm kính trong toàn bệnh viện theo yêu cầu của các khoa khi bị hư hỏng;

6. Công tác Lái xe, vận chuyển:

Lái xe ô tô cứu thương, thường trực cấp cứu sẵn sàng ở vị trí quy định, đảm bảo đưa đón người bệnh an toàn; đưa đón lãnh đạo và CBCNV đi công tác;

7. Công tác  Bảo vệ trật tự trị an.

- Trực bảo vệ 24/24. Thường xuyên đi tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự cho bệnh viện, bảo vệ tài sản trong toàn bệnh viện;

- Đóng và mở các cổng theo quy định của bệnh viện; theo dõi ghi chép chính xác giờ giấc xe bệnh viện ra vào cổng. 

8. Bộ phận tiếp nhận : Trực thuộc phòng HC-TC:

- Chức năng nhiệm vụ: nhập thông tin bệnh nhân khám bệnh, chữa bệnh, giữ thẻ BHYT, kiểm tra thông tin .....

Thông báo


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 22
  • Trong tuần: 1,879
  • Tất cả: 206,097

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BỆNH VIỆN LÊ LỢI

Cơ quan chủ quản: Sở Y Tế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 22 Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) 3832667 - (0254) 3839233 - Fax: (0254) 3810607

Email: bvleloihospital@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://benhvienleloi.com.vn khi sử dụng thông tin trên Cổng thông tin này

Thiết kế bởi VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu | Quản trị